เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบรรไดทอง

รหัสวัด
02720509003

ชื่อวัด
วัดบรรไดทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม ปี 2518

ที่อยู่
วัดบรรไดทอง

เลขที่
1/2

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังยาง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
21 ไร่ - งาน 55 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1599

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:06:42

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:18:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบรรไดทอง ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 บ้านบรรไดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 55 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองชลประทาน ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ศาลาการเปรียญ กว้าง 20.49 เมตร ยาว 40.79 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 หอสวดมนต์ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ วัดบันไดทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระแพ รูปที่ 2 พระแสวง รูปที่ 3 พระสุนัน รูปที่ 4 พระครูกมล รูปที่ 5 พระสมทรง รูปที่ 6 พระฟู รูปที่ 7 พระสุชิน พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน การศึกษามีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2529
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (112.92 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (112.92 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณวิสุทธาจาร กตธุโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสนั่น โสภณสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระชำนาญ สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสมยศ ปุญฺญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระวิทย์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระระนอง อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระโยธิน ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญเทศน์มหาช...

วันที่จัดงาน : 23-01-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

เวียนเทียน

วันที่จัดงาน : 24-07-2564

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธอุบลวิบู...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์มหาชาติ

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

สาระธรรม

ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ นำสุขมาให้

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวิธีการบริห...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบรรไดทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด