เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์หนองสลิด

รหัสวัด
0000000000

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์หนองสลิด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทะเลบก

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 255

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:31:02

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 12:21:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ที่พักสงฆ์หนองสลิด  ตั้งอยู่บ้านหนองสลิด  หมู่ที่ 4  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
มีที่ดิน จำนวน 14 ไร่ 3 งาน
ตั้งเป็นที่พักสงฆ์เมื่อ  พ.ศ.2534
มีการปกครองดังนี้

  1. พระปฏินวิช  อธิปญฺโญ  2557  เป็นต้นมา

รายการพระ

พระปฏินวิช อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมชาย ยติโก

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญชวนญาติโยมเข้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำส...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

บุญ-บาป

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 621 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติประจำใจ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 559 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักสงฆ์หนองสลิด

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด