เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดม่วงเจริญผล

รหัสวัด
02720501006

ชื่อวัด
วัดม่วงเจริญผล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน สิงหาคม ปี 2553

ที่อยู่
วัดม่วงเจริญผล

เลขที่
120

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
20 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา

มือถือ
0875566254

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 1076

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:55:20

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:44:51

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดม่วงเจริญผล
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ คณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลวังน้ำชับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
เป็นชุมชนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ดอนปนราบลุ่ม ราวรัตนโกสินทร์ตอนกลางมีชาวจีนกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานและทำไร่สวนอยู่ริมคลองบ้านม่วง จากนั้นไม่นานชาวบ้านทำเน ดอนตูม มะกลูด ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงย้ายถิ่นมาตั้งบ้านเรือนทำมาหากิน แผ้วถางพื้นที่ทำการเกษตร และนิยมปลูกมะม่วงกันอย่างมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ "บ้านม่วง"
   ราว พ.ศ.๒๔ ๘๐ คณะชาวบ้าน อาทิ นายแถม สมใจเพ็ง(ผู้ใหญ่บ้าน) นายเกตุ พลายละหาร นายบัว เทพประสิทธิ์ นายหม่าน ศรีภู่นายเขียว เสียงเสนาะ นายเขียน อุบลบาน นายตาบ อุบลบาน นายขึ้น มณีวงษ์ นายชิ้น มะกรูดอินทร์ นายเรือง จันทร์แดง ปรึกษากันว่าจะสร้างวัดบริเวณพื้นที่ตอนซึ่งมี นายเกตุ พลายละหาร นายบัว เทพประสิทธิ์ นางบุญ แซ่ลิ้ม นางรอด มณีวงษ์ เป็นเจ้าของที่ดินยกพื้นที่จำนวนรวม ๒๐ ไร่เศษให้สร้างวัด จึงนิมนต์พระอาจารย์จันทร์มาเป็นหัวหน้าก่อสร้าง แรกเริ่มเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่า"บ้านม่วง" พระครูเมธีธรรมสาร(เจ้าคณะอำเภอขณะนั้น) เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัด เปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเดิมว่า "วัดม่วงเจริญผล" แรกเริ่มอนุญาตให้ตั้งวัดนั้น ทางราชการมีข้อกำหนดต้องสร้างโรงเรียนประชาบาลควบคู่ไปด้วย จึงเกิดเป็นโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งระยะแรกนั้นอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษา
  ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔ ๘๒ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา(เดิม) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔0 เมตร ยาว ๘· เมตร ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา(ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔0 เมตร ยาว ๘๐ เมตร

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระใบฎีกามนูญ คุณสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระสุรพิชญ์ ปญฺญาวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสหภพ กิตฺติญาโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 31-10-2564

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่ออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

พระพุทธพรหมจักร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์มหาชาติวัด...

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 137 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดม่วงเจริญผล

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด