เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดงขี้เหล็ก

รหัสวัด
02720507002

ชื่อวัด
วัดดงขี้เหล็ก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2438

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2499

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังหว้า

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
27 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1172

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:19:14

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:01:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

จากประวัติคำบอกเล่าว่าเดิมเป็นสถานที่ตีเหล็กเมื่อครั้งสงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากนี้ยังขุดพบวัสดุจำพวกอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยเหล็ก และเศษขี้เหล็กอีกจำนวนหนึ่ง ราว พ.ศ. 2438ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด โดยมีหลวงปู่โพธิ์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้รับการพัฒนามาตลอดจนได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี พ.ศ.2540 และได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นปี พ.ศ.2543
          ลำดับเจ้าอาวาส 
1 หลวงปู่โพธิ์       5 พระอธิการเทพ
2 หลวงปู่แสง        6 พระครูฉ่อย อุตฺตมสาโร
3 พระอธิการชั้น     7 พระครูพิศาลพัฒนกิจ (มะลิ หฏฐจิตฺโต)
4 พระอธิการสง่า    8 พระครูสมุห์ประสิทธิ์ ปญฺญาธโร

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์ประสิทธิ์ ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระสุทัศน์ อาภาโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระสมบัติ วิสารโท

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระธนุพล ขันติโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดดงขี้เหล็ก

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 595 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโว วัน...

วันที่จัดงาน : 30-10-2564

เปิดดู 59 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

รอยพระพุทธบาทจำ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ฟังธรรมกับเจ้าอ...

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

สาระธรรม

ความลำบากสร้างคน

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หัวข้อ บารมี 10...

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดงขี้เหล็ก

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด