เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจรรย์

รหัสวัด
02720501004

ชื่อวัด
วัดจรรย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
วัดจรรย์

เลขที่
308

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
สุพรรณบุรี-ชัยนาท340

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
20 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

มือถือ
0842107791

จำนวนเข้าดู : 571

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:54:36

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:58:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดจรรย์
วัดจรรย์��� ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๘��� หมู่ ๒ ตำบลศรีประจันต์� อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับอนุญาตไห้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ไม่ทราบ ���������������
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน� พ.ศ.๒๔๕๕
มีเนื้อที่ตั้งวัดจำนวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๐ตารางวา
ภายในวัดมีเสนาสนะ ต่างๆ ดังนี้
อุโบสถจำนวน ๑ หลัง กุฏิ จำนวน ๙ หลัง หอสวดมนต์จำนวน ๑ หลัง วิหารจำนวน ๑ หลัง มณฑป จำนวน ๒ หลัง ศาลาการเปรียญ จำวน ๑ หลัง เจดีย์ จำนวน ๓ หลัง
�ฌาปนสถานจำนวน ๑ หลัง
ปัจจุบัน มี พระปลัดสุชาติ สุชาโต เป็นจ้าอาวาส
รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
หลวงปู่กาพย์ พรฺหมฺสโร������������������������ พ.ศ. ..........-พ.ศ. ๒๔๙๑
พระสมุห์ไสว ธมฺมสาโร (พระเมธีธรรมสาร)�� พ.ศ.๒๔๙๒- พ.ศ. ........
พระอธิการแช่ม����������������������������������� พ.ศ. ...........พ.ศ. .........
พระครูสุวรรณปสาทคุณ (แนบ จิตฺตปสาโท)�� พ.ศ. ........... พ.ศ. ๒๕๓๙
พระครูสุวรรณอมรรังสี� (เสนาะ อมรรํสี)������ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ.๒๕๕๙
พระปลัดสุชาติ สุชาโต���������������������������� พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน
ศาสนสถานที่สำคัญ ของวัด� ๑)อุโบสถ�� ๒)วิหารทรงเรือสำเภา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
๓ มณฑปอดีตเจ้าอาวาส๒หลัง�

รายการพระ

พระปลัดสุชาติ สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระนุกูร ฉนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระนิพนธ์ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีสงกรานต์...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 336 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารทรงเรือสำเ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

เปิดดู 670 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ภาพจิตรกรรมฝาผน...

ข้อมูลเมื่อ 24-02-2565

เปิดดู 232 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เบญจศีล เบญจธรร...

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 1457 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมวัดจรรย์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด