เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านกร่าง

รหัสวัด
02720502005

ชื่อวัด
วัดบ้านกร่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2410

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 2410

ที่อยู่
วัดบ้านกร่าง

เลขที่
252

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านกร่าง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
28 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

อีเมล์
www.watbankrang@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 1283

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:49:01

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:19:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

          วัดบ้านกร่าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน) ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ปัจจุบันจำนวน ๒๙ ไร่
เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา สันนิษฐานว่ามีอายุราว ๔๐๐-๕๐๐ ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา(ปัจจุบัน) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๓ เขตวิสูงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   ได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
      ชื่อบ้านกร่างปรากฎในผลงานกวีนิพนธ์ของพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในนิราศสุพรรณ พ.ศ.๒๓๗๔ ว่า
               " ถึงย่านบ้านกร่างเวิ้ง      วาริน
                เกิดแก่งแหล่งเหวหิน      ฮ่วงคุ้ง
                ปล่องน้ำทำกุมภิน          พวกเงือก เลือกแฮ
               ยามเปลี่ยวเสียวทรวงสดุ้ง  ด่วนพ้น วลวัง ฯ
    นอกจากนี้ยังปรากฎในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัซกาลที่2) ครั้งแสด็จประพาสต้น
เมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑ ว่า
    " พลับพลาที่พักนี้ตั้งที่ตำบลบ้านกร่าง ใกล้ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ฝั่งตะวันออก ตรงกับวัดที่ชื่อเดียวกันข้าม มีพระเจดีย์
กลางน้ำองค์ ๑ เป็นพระเจดีย์ไม้สิบสอง อยู่ข้างจะเขื่อง ว่าเป็นที่ราษฎรประชุมกันไหว้พระทุกปี "
.............ปูชนียวัตถุ - ปูชนียสถาน - สิ่งน่าสนใจภายในวัด...............
อุโบสถ สร้างราว พ.ศ.๒๔๗๔ แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง มีพระนามว่า
"หลวงพ่ออู่ทอง" ปัจจุบันภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย
วิหาร สมัยอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและใบเสมาเก่า พระประธานในวิหารนั้นมีพระนามว่า "หลวงพ่อแก้ว"
กรุพระขุนแผน เป็นกรุบรรจุพระพิมพ์ พระบูชา สมัยอยุธยา ซึ่งพระพิมพ์นั้นในวงการพระเครื่องฯนิยมเรียกว่า "พระขุนแผน
กรุวัดบ้านกร่าง" สันนิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงให้สร้างขึ้นหลังจากมีชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ส่วนเจดีย์สมัย
อยุธยาองค์เดิมซึ่งเป็นกรุบรรจุพระเครื่อง-นั้นพังทลายลงราวร้อยปีแล้ว พระครูอาภัสศีลคุณ(พระปลัดทวี อาภสุสโร) อดีตเจ้า
อาวาส จึงสร้างเจดีย์ขนาดเล็กครอบบริเวณกรุพระ พร้อมทั้งนำพระพิมพ์ขุนแผนซึ่งท่านสร้างขึ้นใหม่ด้วยส่วนผสมของพระพิมพ์
ขุนแผนเก่าที่ชำรุด นิยมเรียกขานกันในนามว่า "พระขุนแผน รุ่นพระปลัดทวี" บรรจุลงไปจำนวนหนึ่ง
พระขุนแผนวัดบ้านกร่างองค์ใหญ่ องค์จำลองจากพระกรุ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖.
พระพุทธบาท สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ ปัจจุบันประดิษฐานที่ศาลารายซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวิหาร์
มณฑป สร้างสมัยพระเมธีธรรมสารเป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูอาภัสศีลคุณ
มณฑปพระเมธีธรรมสาร(ไสว ธมุมสาโร) ดีตเจ้าอาวาส ผู้สร้างโรงเรียน วัด สาธารณูปการในหลายพื้นที่ ทั้งเป็นพระอาจารย์
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน หลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ หลวงปู่สิริ
วัดละหาร หลวงพ่อวสันต์ วัดพยัคฆาราม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ ฯลฯ รูปเหมือนสร้างสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ในปี พ.ศ.๒๕ 0๘
เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) แต่เดิมเจดีย์ตั้งอยู่
กลางแม่น้ำ ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยน เป็นเหตุให้เจดีย์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในปัจจุบัน ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่6 เสด็จประพาสต้นเมืองสุพรรณ มีพระราชหัตถเลขากล่าวถึงเจดีย์กลางน้ำองค์นี้ดังข้อความข้างต้น
ศาลและอนุสาวรีย์หลวงปู่ทวน หรือพระอุปัชฌาย์ทวน สุนทรวิภาต (อดีตเจ้าอาวาส) อนุสาวรีย์นั้นสร้างเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๗๕
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ แกะสลักจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่
อุทยานมัจฉา เขตอภัยทาน แหล่งรวมปลาน้ำจืดนานาพันธุ์ของแม่น้ำสุพรรณบุรี มีเรือนแพสามารถลงให้อาหารปลาได้

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (129.77 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุนทรสีลสัมบัน (คำรณ) คุณสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระครูสมุห์พงษ์นรินทร์ ฐิตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระมณี สีลสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระพิน อนีโฆ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระโชติ ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วย ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 2124 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 126 ครั้ง

กิจกรรมในวันมาฆบูชา ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญตักบาตรเทโ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ทำบุญทุกวันธัมม...

วันที่จัดงาน : 01-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

งานลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 06-11-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่ออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

หลวงพ่อแก้ว พร...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 157 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ข้อคิด ยุคโควิด...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

สาระธรรม

คำสอน หลวงพ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ดูแลกายและใจ ต...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านกร่าง

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด