เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระสุพรรณวชิราภรณ์

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดดอนเจดีย์

มหานิกาย

พระครูธรรมสารรักษา

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบรรหารแจ่มใส

มหานิกาย

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดพระลอย

มหานิกาย

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสาลี

มหานิกาย

วัดท่าเตียน

ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

เปิดดู 839 ครั้ง

วัดเดิมบาง

ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

เปิดดู 757 ครั้ง

วัดวังกุลา

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 459 ครั้ง

วัดเขาใหญ่

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

เปิดดู 844 ครั้ง

วัดเขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

เปิดดู 219 ครั้ง

วัดเขาน้อย

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

เปิดดู 1051 ครั้ง

วัดหนองแขม

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

เปิดดู 338 ครั้ง

วัดปากดงท่าศาล

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

เปิดดู 792 ครั้ง

วัดเขาดิน

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

เปิดดู 2742 ครั้ง

วัดกาบบัว

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

เปิดดู 819 ครั้ง

วัดดอนเจดีย์

ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

เปิดดู 4580 ครั้ง

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-10-2566

เปิดดู 685 ครั้ง

วัดหนองสาหร่าย

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

เปิดดู 476 ครั้ง

วัดหนองบุญเกิด

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2566

เปิดดู 463 ครั้ง

วัดห้วยม้าลอย

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

เปิดดู 1054 ครั้ง

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

เปิดดู 502 ครั้ง

วัดหนองขุม

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

เปิดดู 1014 ครั้ง

วัดสระด่าน

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

เปิดดู 1200 ครั้ง

วัดใหม่เทพนิมิต

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 527 ครั้ง

วัดสระหลวง

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

เปิดดู 524 ครั้ง

วัดหนองแหน

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

เปิดดู 2004 ครั้ง

วัดหนองห้าง

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

เปิดดู 1292 ครั้ง

วัดหนองกระทิงทอง

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

เปิดดู 1234 ครั้ง

วัดราษฎร์บำรุง

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 1118 ครั้ง

วัดทะเลเพลาะ

ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 1542 ครั้ง

วัดหนองหลอด

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2566

เปิดดู 1162 ครั้ง

วัดหนองบอน

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

เปิดดู 520 ครั้ง

วัดหนองกรดสิริวัฒน

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 606 ครั้ง

วัดสวนไทรวนาราม

ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

เปิดดู 850 ครั้ง

วัดยางนอน

ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

เปิดดู 523 ครั้ง

650 รายการ / 22 หน้า
4
5
6
7
8
9
10