เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปลายนา

รหัสวัด
02720508001

ชื่อวัด
วัดปลายนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2220

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2330

ที่อยู่
วัดปลายนา

เลขที่
157

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังน้ำซับ

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
25 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1012

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:47:21

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:24:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อ "วัดประดู่" สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมามีสภาพร้างจากภัยสงคราม ราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้รับการ
บูรณะขึ้นมาอีกครั้ง แต่ชาวบ้านนิยมเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่า "วัดบ้านปลายนา" กระทั่งทอนสั้นลงเป็น "วัดปลายนา"
วัดตั้งอยู่ริมลำน้ำปลายนา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ทั้งเป็นเขตแดนระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองวิเศษไชยชาญ(อ่างทอง)
ในสมัยโบราณ และด้วยตั้งอยู่สุดปลายแดนซึ่งมีหมู่บ้านใกล้เคียงคือ "บ้านไร่" สมัยก่อนจึงนิยมเรียกติดปากกันว่า "บ้านไร่ปลายนา"
นัยว่าหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดเขตแดน
สถานที่ตั้งวัดและชุมชนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเส้นทางหนึ่ง ด้วยสมัยก่อนบริเวณเหนือวัดมีเส้นทางน้ำชื่อว่า "คลองบาง" หรือ
"คลองเรือ" เป็นคลองซึ่งขุดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ โดยไม่ทราบประวัติเกี่ยวกับการขุด มีลักษณะเป็นคลองลัดตัดตรงเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
ลำน้ำปลายนากับแม่น้ำสุพรรณ(ท่าจีน) ใช้ในการสัญจรระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองวิเศษไชยชาญ หากขึ้นเหนือสามารถไป
สิงห์บุรีได้ หากล่องใต้สามารถไปอ่างทองและอยุธยาได้ กระทั่งการคมนาคมทางน้ำเริ่มหมดไป และการคมนาคมทางบกเข้ามาแทนที่
เส้นทางสัญจรดังกล่าวจึงหายไป คลองถูกจับจองพื้นที่ทับถมจนพ้นสภาพ
นอกจากนี้ยังมีตำนานท้องถิ่นเป็นคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตเคยมีกองทัพข้าศึกมาตั้งค่ายเมื่อครั้งทำศึกกับกรุงศรีอยุธยา
(สันนิษฐานว่าอาจเป็นครั้งเสียกรุงฯครั้งที่ ๒) ลักษณะเป็นค่ายเล็กๆติดกับคลองบางไปทางทิศตะวันตกอยู่ไม่ไกลวัดนัก ชาวบ้านจึง
หลบหนีภัยสงครามไปยังสถานที่ต่างๆ พระพุทธรูปถูกตัดเศียร ถูกทุบทำลายเพื่อหาของมีค่า เป็นการทำลายขวัญกำลังใจไปในตัว และ
วัดก็ร้างนับแต่นั้นมา โดยค่ายแห่งนี้เคยมีร่องรอยปรากฎอยู่ ในอดีตชาวบ้านจะร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล(ทำบุญกลางเดือน ๓)
อุทิศให้บรรพชนซึ่งเสียชีวิตที่ค่ายนี้
ปัจจุบันวัดมีพื้นที่จำนวน ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒0 ได้รับพระรชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
พ.ศ. ๒๒๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสถิตปัจจันตเขต อภิปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระณเรทร์ สิริวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอำนาจ ทานาราโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระปวินท์ ธมฺมานุวตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระหวล อภิวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระณรงค์ จิตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุปวัติ หิริมโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระพายัพ วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญ เวียนเทีย...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระประทา...

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดปลายนา สุพรร...

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 582 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 192 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดปลายนา

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด