เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระสุพรรณวชิราภรณ์

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดดอนเจดีย์

มหานิกาย

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดพระลอย

มหานิกาย

พระครูธรรมสารรักษา

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบรรหารแจ่มใส

มหานิกาย

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสาลี

มหานิกาย

วัดมาบพะยอม

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

เปิดดู 946 ครั้ง

วัดทุ่งหนองแก้ว

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 839 ครั้ง

วัดทัพหลวง

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 391 ครั้ง

วัดทัพตาแทน

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 820 ครั้ง

วัดโค้งบ่อแร่

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 800 ครั้ง

วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 413 ครั้ง

วัดโคกพระ

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 457 ครั้ง

วัดแจงงาม

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-10-2566

เปิดดู 347 ครั้ง

วัดดงเชือกพันเจริญ

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 500 ครั้ง

วัดศรีทองคำ

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 848 ครั้ง

วัดสระเตย

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

เปิดดู 1298 ครั้ง

วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 1013 ครั้ง

วัดกองเงินเชตะวัน

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 1393 ครั้ง

วัดหนองกระอิฐ

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 454 ครั้ง

วัดหนองกระถิน

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

เปิดดู 1889 ครั้ง

วัดหนองปล้อง

ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

เปิดดู 1090 ครั้ง

วัดหนองโพธิ์

ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

เปิดดู 563 ครั้ง

วัดหนองแขมพัฒนา

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

เปิดดู 1384 ครั้ง

วัดหนองยายทรัพย์

ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-09-2565

เปิดดู 839 ครั้ง

วัดดงกะเชา

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2565

เปิดดู 960 ครั้ง

วัดไร่รถ

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

เปิดดู 835 ครั้ง

วัดหนองน้ำแดง (ศรีดำรงธรรม)

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

เปิดดู 723 ครั้ง

วัดอู่ตะเภา

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

เปิดดู 1019 ครั้ง

วัดหัวนา

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 474 ครั้ง

วัดสระดอนรี

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

เปิดดู 333 ครั้ง

วัดมะขามเฒ่า

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2566

เปิดดู 468 ครั้ง

วัดฝาโถ

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 1142 ครั้ง

วัดดอนตาล

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

เปิดดู 918 ครั้ง

วัดหัวเขา

ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

เปิดดู 532 ครั้ง

วัดปากดง

ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 674 ครั้ง

650 รายการ / 22 หน้า
2
3
4
5
6
7
8