เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์นฤมิตร

รหัสวัด
02720505003

ชื่อวัด
วัดโพธิ์นฤมิตร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม ปี 2528

ที่อยู่
วัดโพธิ์นฤมิตร

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนปรู

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
20 ไร่ - งาน 16 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1003

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:55:54

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:41:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  วัดโพธิ์นฤมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์นฤมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 16 ตารางวา น.ศ.3 เลขที่ 426 อาณาเขตทิศเหนือ โจทย์ของสาธารณะ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 27.80 เมตร ยาว 44.40 เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ.2529 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 24 เมตรยาว 46.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2521 เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์กว้าง 23.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจตุมุข กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ณาปนสถาน กว้าง 2.40 เมตร ยาว 3.80 เมตร ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ

   วัดโพธิ์นฤมิตร ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 เดิมเรียกว่า วัดอาบม้า เพราะทางด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นทางสำหรับอาบน้ำม้า ต่อมาพระเมธีธรรมสาร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น โพธิ์นฤมิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม รูปที่ 1 พระปลัดพวง นิภาธโร 

พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2540 รูปที่ 2 พระสมุห์สุชิน กตธโร พ.ศ 2543 ปัจจุบันมี พระปลัดสันติ 

อนาลโย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส การศึกษา มีโรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2543

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดสันติ อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระใบฎีกาธรรมณพ ธีรวโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2565

พระณรงค์ นนฺทโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสมควร ปุญญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอำนาจ เตชปญฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสมศักดิ์ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดปลอดอบายมุข

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 171 ครั้ง

สวดมนต์เจริญภาวนาทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

วัด5ส.

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีทอ...

วันที่จัดงาน : 31-10-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระในมณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 105 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 1245 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรมต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมทำวัตรสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด