เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธาราม

รหัสวัด
02720504001

ชื่อวัด
วัดโพธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2345

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน กันยายน ปี 2487

ที่อยู่
-

เลขที่
119

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางงาม

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
33 ไร่ - งาน 52 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 315

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:21:43

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:39:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธาราม ตั้งอยู่บ้านท่าคอย หมู่ที่ 4 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าคอย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กว้าง 52 เมตร ยาว 98 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2345 หอสวดมนต์ กว้าง 34 เมตร ยาว 58 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2345 ปูชนีวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ วัดโพธาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2487 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 54 เมตร ยาว 70 เมตร        

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวินัยธร ภัคพล ฐานกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระธวัชชัย ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระพิชิตชัย ภทฺรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระชูชัย ญาณกนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 11-11-2564

เปิดดู 80 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประจำอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 1990 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นพิกุล บุญเกิน

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 1023 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

พานักเรียนั่งสมาธิ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด