เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาคม อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเม็งอมรเมศร์

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูวิสิฐกาญจนกิจ(เอี่ยม) ยุตฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหญ่ดงรัง

ต. หนองขาว อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูโกศลสิทธฺการ กิตฺติญาโณ

วัดนิลเพชร

ต. นิลเพชร อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูสุวรรณธีรวงศ์ ธีรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระกระโจม

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต

วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ต. ต้นตาล อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูปริยัติวชิรกาญจน์ ปญฺญาภรโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำขุนไกร

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสุนทรจันทโรภาส จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปากดง

ต. หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสันต์มณฑาราม

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหลวง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระครูโสภณชยานุศาสน์ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโสภาวราราม

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนขมิ้น

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสุตกาญจนรัตน์(สุรัตน์ ถาวโร) ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสามัคคี

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูกาญจนสิริโชค(สำเริง ปานอำ่พันธุ์) โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสารวัตร

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอุดมมงคล

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปาเดช) ปญฺญาสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาสามชั้น

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

วัดรางไทร

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก) นาโถ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปลักไม้ลาย

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

วัดลาดปลาเค้า

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

พระครูสิริชัยสถิต (สัมพันธ์) ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสัมปตาก

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูกาญจนกิจธำรง(พิทักษ์ ฐิติโก) ฐิติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุพง

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระปริยัติวรคุณ (สมชาย) ทตฺตขีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ต. ต้นตาล อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทอง

ต. วังศรีราช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูโกวิทสีลวัตร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสะแก

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระครูอนุรักษ์กาญจนทร อากิณฺจโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุน้อย

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2564

พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยมงคล

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูกาญจนสิริพัฒน์ ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เสาหงส์

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

290 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4