เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูโกศลสิทธฺการ กิตติญาณ์

ฉายา
กิตฺติญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

จำนวนเข้าดู : 152

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:15:51

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 08:18:20

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายสิทธิชัย  นามสกุล พวงจันทร์  ที่อยู่ 14 ม.7 ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  บิดา นายประดิษฐ์  มารดา นางหัด  พวงจันทร์

บรรพชา/อุปสมบท
ชื่อ สามเณร สิทธิชัย พวงจันทร์  /เมื่อ อายุ 17 ปี ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2532  ณ วัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โดยมี พระครูถาวรการโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท
ชื่อ พระสิทธิชัย  ฉายา กิตฺติญาโณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2535 ณ วัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โดยมี พระครูถาวรการโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูชัยธรรมมาภินันท์ เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระครูปทุมสุตคุณ เป็นอนุสาวนาจารย์

วุฒิการศึกษาทางธรรม  นักธรรมเอก ปีพ.ศ. 2533 สำนักเรียนวัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
วุฒิทางโลก ปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2553 มจร.บาลีศึกษาพุทธโฆส


 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มจร.บาลีศึกษาพุทธโฆส