เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสันติชัยกาญจน์ เจริญชัยชาญกิจ

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลวังด้ง

จำนวนเข้าดู : 115

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:49:39

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:37:09

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม  ชื่อ นายชนะชัย  นามสกุล  เจริญชัยชาญกิจ  วิทยฐานะ  ป.๖  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  เกิดว้นที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  บิดา นายวิเชียร  มารดา  นางจินดา   ที่บ้านเลขที่  ๑๙  หมู่ที่ ๖  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
อุปสมบท   ชื่อ  พระชนะชัย  ฉายา  ปสนฺโน  พระอุปัชฌาย์  พระครูกาญจนวิสุทธิคุณ   เมื่อวันที่  ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒  วัด กาญจนบุรีเก่า   ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2524
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า