เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสุวรรณวีรานุวัตร กิตฺติยาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์คลาน

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

พระครูสุวรรณอโนมคุณ ปริปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทองประดิษฐ์

ต. บางเลน อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระครูสุตกาญจนวงศ์ มานิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ปลักเขว้า

ต. ดอนเจดีย์ อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระเทพปริยัติกวี ฉินฺนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณภูมิ

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์(เชิงชาญ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่เดี่ยว

ต. วัดโบสถ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ ฐิตฐนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าเจดีย์

ต. บางเลน อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2565

พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ อคฺคปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางซอ

ต. บางตะเคียน อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2565

พระครูสิริสิกขการ อภิกาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาดิน

ต. เขาดิน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปิยสีลสังวร สญฺญโม

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทิพย์สุคนธาราม

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระครูสุนทรกาญจนธรรม (สุดใจ) ปิยวโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดองสิต

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวุฒิกาญจนวัตร (คำพูล) สิริวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำองจุ

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระปลัดจรัญ สุทฺธจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพพิทักษ์

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูศาสนกิจจาภิรม ธานี ธานิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดาว

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระครูศรีพัฒโนดม จนฺทสิริ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลางอ่างแก้ว

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระครูกาญจนสวัสดิโชติ(ทรงสวัสดิ์) สุทธฺจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาน้อยชินราช

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งคอก

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูวิศิษฎ์ปิยธรรม (สมาน) ปิยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งกูป

ต. พังตรุ อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูดิลกสุตคุณ ทองดี วราสโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ตรีมิตรประดิษฐาราม

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังสำเภาล่ม

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร) ปิยํกุโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางปลา

ต. บางปลา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

มหาชาตรี ชุติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำมังกรทอง

ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูกาญจนวรธรรม ปัญญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งรี

ต. หนองรี อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูศรีรัตนวิภูษิต กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระครูวิสิฐกิจจาทร ถิรจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพระยาจักร์

ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสุทธจิตคุณ (ธวัช) สุทฺธจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสวนมะม่วง

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์) สุทธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุตะเคียน

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระครูภาวนาจิตตาภิรักษ์ ถิรจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาถ้ำหมี

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระครูสมุห์ประสิทธิ์ เตชพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

ต. ดอนมะสังข์ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูสุวรรณคุณวัฒน์ คุณวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกงจักร

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

289 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7