เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูพัฒนกาญจโนภาส โอภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพรหมณี

ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2564

พระครูพิศาลจารุวรรณ จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งกระบ่ำ

ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวรกาญจโนบล (อุบล) อุปลิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังไผ่

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูกันตธรรมโชติ ธรรมโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พุตาเฮียง

ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูผาสุกกาญจนธรรม ผาสุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเลาขวัญ

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. สุปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูสิริกาญจโนภาส ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาวัง

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระครูอนุกูลปัญญากร สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

พระครูบวรกาญจนธรรม (สมคิด) อคฺควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมุห์กิติศักดิ์ ยโสธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่นพรัตน์

ต. เนินพระปรางค์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูสุนทรพัฒนาภรณ์ (ฉลอง) ทินฺนาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาขวาง

ต. กาหลง อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางน้อยใน

ต. บางหลวง อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (แอ่ม ชุติวณฺโณ) ชุติวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้ำตก

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูโอภาสสุวรรณณากร อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีประทุนทอง

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

พระครูสุวรรณปิยโสภณ ปิยวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนมะนาว

ต. ดอนมะนาว อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์ สุทธจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูใบฎีกา จำนงค์ ปิยวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะลุ่ม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์) อภิชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตปะโยคาราม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระครูปิยกาญจนธรรม(นเรศ) ปิยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหญ้าปล้อง

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูสุจิตกาญจนคุณ สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-10-2564

พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง) เตชปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านพนมนาง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูอุภัยธรรมสาร นิสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าไชย

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระครูปฐมคุณากร (คำรณ) คุณงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนขนาก

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูสิริกาญจโนบล วชิรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ ธมฺมโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยสะพาน

ต. หนองโรง อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูปัญญาวชิรกาญจน์(มหาศักดา) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่รางวาลย์

ต. ท่าเสา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังพลับใต้

ต. มดแดง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระครูวิลาศกาญจนธรรม สุธมฺมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระครูสุวรรณวีรานุวัตร กิตฺติยาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์คลาน

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2566

290 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6