เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวินัยธรถวิล เรียบร้อย

ฉายา
ถาวรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนอภิธรรม
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสอุดมมงคล
เป็นรองเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 183

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:34:04

ข้อมูลเมื่อ : 6 มกราคม พ.ศ. 2565 14:36:47

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูวินัยธรถวิล ฉายา ถาวรธมฺโม นามสกุล เรียบร้อย
เกิด ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘
การศึกษา
-นักธรรมชั้นเอก
-อภิธรรมบัณฑิต มหาอาภิธรรมิกเอก
-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตำแหน่งการปกครอง
-รองเจ้าคณะตำบลปากแพรก
-เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล
อื่นๆ
-ครูสอนนักธรรม
-ครูสอนอภิธรรม
-พระอุปัชฌาย์
อุปสมบท
๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ ณ วัดอุดมมงคล
อุปัชฌาย์ พระครูกาญจนมงคล

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
ราชภัฎธนบุรี