เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ทอง

รหัสวัด
02720211001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2317

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2493

ที่อยู่
วัดโพธิ์ทอง

เลขที่
5

หมู่ที่
2

ซอย
อนามัย

ถนน
ท่าช้าง-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
วังศรีราช

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
9 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
083-3101-570

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 280

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:12:29

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:01:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินนางอิ่ม เกษรมาลา ทิศใต้ จดที่ดินนายสมเดช ทิศตะวันออก จดที่ดินนายผัน วัฒนะ ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร เป็นอาคารไม้, กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง และตึก 5 หลัง, วิหารกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก, มีฌาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร
            วัดโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ 2317  ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง และผู้บริจาคที่ดิน  วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ 2493 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  รูปที่ 1 พระอินทร์ พ. ศ. 2488 รูปที่ 2 พระผาด พ. ศ. 2508 รูปที่ 3 พระบุญเลิศ พ.ศ 2523 รูปที่ 4 พระสมศักดิ์ พ.ศ 2525 รูปที่ 5 พระบุญมี พ. ศ. 2527 รูปที่ 6 พระครูสุวรรณโพธิธัช สุขเวสะโก พ. ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระพูนศักดิ์ อุตฺตมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระธชบถ คเณสโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระหอมหวล อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโพธิ์ทอ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

พุทธวจน

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 454 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวจน

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 851 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด