เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์ (ศรีสวัสดิ์) ฐิตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพรหมนิมิต

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) อินฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยยาง

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) ผลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสำโรง

ต. วัดสำโรง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

วัชระ นิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ที่พักสงฆ์เขาประตู

ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2564

พระครูวิสาลกาญจนกิจ เขมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ตะคร้ำเอน

ต. ตะคร้ำเอน อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูกาญจนวัฒน์ ธมฺมาภิรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำพุทธาวาส

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสังฆรักษ์สมภพ ธมฺมทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านทวน

ต. พนมทวน อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2567

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย เหมือนอินทร์) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสุชัยกาญจนกิจ จิตฺตปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาเหล็ก

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูศรีกาญจนวัฒน์ จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีอุปลาราม

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ กาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อกรุ

ต. บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระครูอดุลยพิริยานุวัตร ปญฺญาวุธโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังกระแจะ

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2564

พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสารภี

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ

วัดเทวสังฆาราม

ต. บ้านเหนือ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทวสังฆาราม

ต. บ้านเหนือ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระครูสาครศุภกิจ จนฺทิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์รังสรรค์

ต. คอกกระบือ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-12-2564

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ วิสุทฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโกรกกราก

ต. โกรกกราก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัณฑูรสิงห์

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูกาญจนสุตคุณ อินฺทวณฺโณ

วัดบ้านถ้ำ

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระสุธีธรรมนาท ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านถ้ำ

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูปริยัติกาญจนกิจ (สุวัฒน์) สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังศาลา

ต. วังศาลา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2566

พระครูวิริยกาญจนาภรณ์ อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลำทหาร

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุทโธภาวนา

ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูปฐมวรญาณ (คง) ญาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนพุทรา

ต. ดอนพุทรา อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระเมธีธรรมานันท์ (สำเริง) ธมฺมานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนหวาย

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระครูอนุรักษ์กาญจนธรรม ธมฺมปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกุยแหย่

ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูกิตติกาญจนธรรม กิตติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูกาญจนสิทธิคุณ คมฺภีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหินดาดผาสุการาม

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร จนฺทปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะเดื่อ

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

290 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5