เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอุดมมงคล

รหัสวัด
2710103002

ชื่อวัด
วัดอุดมมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดอุดมมงคล

เลขที่
179

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
อู่ทอง

แขวง / ตำบล
ปากแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0899151711

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระอภิธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 695

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มกราคม พ.ศ. 2565 09:54:01

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:04:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ และที่ตั้งวัดอุดมมงคล
 
            วัดนี้เดิมทีเป็นภูเขาลูกเล็กๆซึ่งไม่สูงมากนัก เป็นภูเขาหินลูกรังมีต้นไม้นานาชนิด   ตั้งอยู่ที่ตำบลวังสารภี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปตามถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง  ประมาณ ๒ กิโลเมตร     กรมทางหลวงแผ่นดินได้มีการสงวนภูเขาลูกนี้ไว้เพื่อใช้หินลูกรังในการก่อสร้างทางถนน   เมื่อทางหลวงแผ่นดินก่อสร้างทางถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทองเสร็จเรียบร้อย  ชาวหมู่บ้านตำบลวังสารภี พร้อมคหบดีในเมืองกาญจน์ได้ร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  บนภูเขาน้อยลูกนี้      เมื่อการก่อสร้างกุฏิ จึงได้ร่วมกันเดินทางไปวัดพืชอุดม  จังหวัดปทุมธานี  และได้เข้าพบท่านพระครูอุดมภาวนาภิรัต (ไสว ยอดเพ็ชร) เจ้าอาวาสวัดพืชอุดม   และได้ปรึกษากับท่านพระครูถึงเรื่องที่จะนิมนต์ท่านพระครูให้มาจำพรรษาอยู่ที่เขาน้อยแห่งนี้   หรือท่านจะให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะสอนพระอภิธรรมและสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้านได้ ให้มาอยู่จำพรรษาที่เขาน้อย  จนกระทั้ง วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปี ๒๕๐๐ ท่านพระครูอุดมภาวนาภิรัตน์    พระภิกษุมงคล   ทีปธัมโม  พร้อมด้วยญาติโยมก็ได้เดินทางกันมาดูสถานที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไป  ภายหลังจากที่กุฏิหลังแรกซึ่งสำเร็จพออยู่ได้แต่ยังไม่ถือว่าเรียบร้อยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวังสารภี      พอถึงวันขึ้น ๑๒ ค่ำ  เดือน  ๘  ซึ่งเป็นวันที่ใกล้จะเข้าพรรษา  ชาวบ้านต้องการที่จะให้มีพระจำพรรษาในปีนี้เลย  จึงได้เดินทางไปวัดพืชอุดม ปทุมธานี อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะนิมนต์ให้พระมาอยู่จำพรรษา    ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๓  ค่ำ  เดือน ๘  ท่านพระครูอุดมภาวนาภิรัตน์ พร้อมด้วยพระภิกษุมงคล  ทีปธัมโม (มงคล   นพวงศ์)   พระภิกษุต่วน   ฐิตญาโณ   พระภิกษุนิ่ม   ถาวโร   พระภิกษุวงศ์  เกสโร   พระภิกษุประชุม   ปิยสีโล    ได้เดินทางลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรี  และท่นพระครูไสวได้จัดมอบหน้าที่ให้พระภิกษุมงคล   ทีปธัมโม  เป็นหัวหน้าคอยดูแลพระอีก ๔ รูปที่ติดตามมา ให้อยู่จำพรรษาที่เขาน้อย
            ที่เขาน้อยแห่งนี้   จึงได้เริ่มตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ครั้งแรก  ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ  เดือน ๘ ปีระกา  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๑  กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๐๐   ในระหว่างที่สำนักแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นพรรษาแรกมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๕ รูป ก็ได้เปิดทำการสอนพระอภิธรรม โดยมีพระภิกษุมงคล  ทีปธัมโม  เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติในวิปัสสนากัมมัฏฐานเรื่อยมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว                     สำนักสงฆ์แห่งนี้ยังไม่มีชื่อเรียกกัน นอกจากชาวบ้านจะเรียกกันเองว่า วัดเขาน้อย    แต่ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า  สำนักสงฆ์อุดมมงคลภาวนาราม     (โดยได้ใช้ชื่อของท่านพระครูอุดมภาวนาภิรัตน์ หรือพระครูไสว  วัดพืชอุดม   และชื่อของพระภิกษุมงคล   นพวงศ์   ทั้ง ๒ รวมกัน  จึงชื่อว่า วัดอุดมมงคลภาวนาราม)     ต่อมาตัดคำว่าภาวนารามออก จึงเหลือเพียงคำว่า  วัดอุดมมงคล   แต่ด้วยที่ชาวบ้านติดและคุ้นเคยกับชื่อเขาน้อย จึงมักเรียกกันติดปากว่า วัดเขาน้อย  ก็เลยต้องมีคำว่า  (เขาน้อย) อยู่หลัง คำว่าวัดอุดมมงคล  จึงเป็นคำว่า   วัดอุดมมงคล  (เขาน้อย)   มาจนทุกวันนี้  ปัจจุบันทางราชการได้เปลี่ยนการปกครองชุมชนหมู่บ้าน ได้จัดให้มีบ้านเลขที่ จึงจัดให้วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๔  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

รายการพระ

พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ทา มหาลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สิริพงศ์ ภทฺรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ขอ กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พิพัฒน์ ฐานงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

เกษม กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

กฤษณะ สุทสฺสโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สุรชาติ ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สุริยะ ญาณทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ลภชัย อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ทศพร ธมฺมสตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สิทธิชัย ชาตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พรพจน์ คุณงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พนม กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ธีรเดช ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สราวุธ นนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมหาอำนวย ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สราวุธ สิริวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

เรียนรู้ตน ฝึกฝนจิต ด้วยการเรียนพระอภิธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 245 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด