เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปากดง

รหัสวัด
02720208005

ชื่อวัด
วัดปากดง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน มีนาคม ปี 2513

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2543

ที่อยู่
วัดปากดง

เลขที่
54/1

หมู่ที่
8

ซอย
พระครูสุนทรจันทโรภาส

ถนน
ท่าช้าง ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หัวเขา

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

Line
089-7455249

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
089-7455249

โทรศัพท์
0897455249

Fax
035518088

อีเมล์
watpakdong@Gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นชมรมเครื่อข่ายธรรมบรรยายไลน์ถ่ายทอดสด

จำนวนเข้าดู : 658

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:38:24

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:13:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปากดง
วัดปากดง ตั้งอยู่เลขที่   ๕๔/๑ บ้านปากดง ถนนท่าช้าง-ด่านช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๑  ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนท่าช้าง-หัวนา  ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดสระน้ำสาธารณะ และทิศตะวันตก จดโรงเรียนวัดปากดงที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๗.๕๐  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์   จำนวน ๓ หลัง  เป็นอาคารไม้    วิหาร  กว้าง ๔  เมตร ยาว  ๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘    ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปณาสถาน  ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร
วัดปากดง ตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดคือ นายเหลี่ยม-นางแตงอ่อน กาฬวิเชียร วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแป่ง  รูปที่ ๒ พระแก้ว รูปที่ ๓ พระรอด รูปที่ ๔ พระดิน รูปที่ ๕ พระสิริ รูปที่ ๖ พระระเบียบ รูปที่ ๗ พระโต  รูปที่ ๘ พระรอด  รูปที่ ๙ พระทองใบ  สีลโชโต รูปที่ ๑๐ พระโพย  พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘  รูปที่  ๑๑ พระขวัญ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘  รูปที่ ๑๒พระครูสุนทรจันทโรภาส   จนฺทโชโต พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุนทรจันทโรภาส จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระแสวง ปณฺณถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินประเพณี

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

แจกข้าวถุงพยุงชืพ

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

สร้างกุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 436 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณี

วันที่จัดงาน : 10-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 173 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ไลน์สดทุกวัน

ข้อมูลเมื่อ 01-02-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมวัดปากดง

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการจิตจิตอาสาพัฒนา

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด