เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) อินทร์กรุงเก่า

ฉายา
กิตฺตินฺธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 768

ปรับปรุงล่าสุด : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 08:14:10

ข้อมูลเมื่อ : 3 มกราคม พ.ศ. 2565 18:08:18

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ได้รับ พ.ศ. 2519
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของพระธรรมมหาวีรานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้รับ พ.ศ. 2533
ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ “พระครูโสภณปัญญาวุธ” (ผจล.ชท.)
ได้รับ พ.ศ. 2535
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2540
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)
ได้รับ พ.ศ. 2545
ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์”
ได้รับ พ.ศ. 2549
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
ได้รับ พ.ศ. 2554
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธำรง อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยนครราชสีมา
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยปทุมธานี