เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

รหัสวัด
2710108002

ชื่อวัด
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 04 เดือน มิถุนายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังด้ง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
31 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 481

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:36:32

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:56:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสันติราษฎร์บํารุงวราราม (พุทธกาญจนนิมิต)
วัดสันติราษฎร์บํารุงวราราม (พุทธกาญจนนิมิต) ตั้งอยู่ที่บ้านวังด้ง หมู่ที่ ๑ ตําบล วังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา   อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านวังด้ง ทิศใต้ จดทางเกวียน ทิศตะวันออก จดที่ดินนายขาว ทิศตะวันตก จดที่ดินนางอิ่ม อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจําอุโบสถ
วัดสันติราษฎร์บํารุงวราราม (พุทธกาญจนนิมิต) ตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร                        ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาะ พระครูกาญจนนิมิต พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๓๗ รูปที่ ๒ พระอธิการชนะชัย ปสนฺโน พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน การศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
 

รายการพระ

พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระประพัตร์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระเณ อาภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระทัพ กิจจวจฺจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด