เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางไทร

รหัสวัด
2730504006

ชื่อวัด
วัดรางไทร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน มีนาคม ปี 2561

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
149

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางภาษี

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน 56 ตารางวา

มือถือ
0812065595

อีเมล์
chitawat2006@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 904

ปรับปรุงล่าสุด : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:17:17

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดรางไทร
วัดรางไทร (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ 8 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   และได้รับยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 187/2561)
ที่ดินของของวัดมีจำนวน 14 ไร่  56 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 16840  
มีระยะห่างจากวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ                ห่างจากวัดไผ่สามตำลึง     ประมาณ 5 กิโลเมตร
- ทิศใต้                    ห่างจากวัดรางกระทุ่ม       ประมาณ 4 กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก           ห่างจากวัดบึงลาดสวาย    ประมาณ 3 กิโลเมตร
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้   ห่างจากวัดวัดรางกำหยาด ประมาณ 5 กิโลเมตร

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : มติ มส.ขอยกวัดฯ (264.86 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระครูปลัดชิตวัสส์ ธวชฺชโย

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระกิตติ กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด