เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code เสาหงส์

รหัสวัด
02710302002

ชื่อวัด
เสาหงส์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม ปี 2517

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2525

ที่อยู่
บ้านเสาหงส์

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองกุ่ม

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71160

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 559

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 19:15:14

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:47:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดเสาหงส์   ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเสาหงส์  หมู่ ๔ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ­๒๕๑๘ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง และตึก ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ  เจดีย์พุทธชยันตี
        วัดเสาหงส์ ตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ วัดเสาหงส์ได้เริมก่อสร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๕ มีหน่วย ก.ร.ป.กลางมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเสาหงส์ โดยมีหัวหน้าหน่วย พลเอกวิมล วราลักษณ์ ได้ช่วยบำรุงวัดและให้ตั้งวัดโดยให้ชื่อวัดว่า “วัดเสาหงส์พัฒนาวราราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอบ รูปที่ ๒ พระอธิการลาภ พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๒๐ รูปที่ ๓ พระอธิการมานพ เขมโก พ.ศ.๒๕๒๑ –๒๕๒๖ รูปที่ ๔ พระอธิการพิทักษ์ ตโมนุโท พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๓ รูปที่ ๕ พระครูกาญจนสิริพัฒน์ พ.ศ.๒๕๓๔ – ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกาญจนสิริพัฒน์ ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด