เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาเม็งอมรเมศร์

รหัสวัด
2710103005

ชื่อวัด
วัดเขาเม็งอมรเมศร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปากแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1089

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:35:08

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:57:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                  ประวัติวัดเขาเม็งอมรเมศ 
     ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๔  หมู่ ๑๓  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญนบุรี
    วัดเขาเม็งอมรเมศร์   เป็นวัดโบราณไม่ปรากฎว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ใด บอนยอดเขามีวิหาร (เก๋งจีน) ๑ หลัง  สระน้ำ ๒ ลูก ข้างวิหารมีเจดีย์
    ๒  องค์ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒  ได้ยกขึ้นเป็นที่พักสงฆ์  มีพระภิกษุจำพรรษาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ชาวบ้านนิมนต์ พระอาจาย์บุญส่ง  อธิปญฺโญ
   (พระครูกาญจนปัญญาคม) มาเป็นผู้รักาาการแทนเจ้าอาวาส 
   ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย
   มีพระครูกาญจนปัญญาคม เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน
   วัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา 
   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๖
   ปัจจุบันมีศาสนวัถุ ดั้งนี้ 
   ๑. อุโบสถ   ๑   หลัง
   ๒. ศาลาการเปรียญ   ๑   หลัง
   ๓. วิหาร  ๑  หลัง
   ๔. มณฑป   ๑  หลัง
   ๕. เมรุ   ๑ หลัง
   ๖. ศาลาธรรมสังเวช   ๑  หลัง
   ๗. ศาลาหอฉัน   ๑  หลัง 
   ๘. อาคารปฎิบัติธรรม   ๑  หลัง
   ๙. กุฎิสงฆ์  ๑๒  หลัง
    
    

รายการพระ

พระครูกาญจนปัญญาคม อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหามนู ปิยลีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด