เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสัมปตาก

รหัสวัด
sampatak

ชื่อวัด
วัดสัมปตาก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม

ที่อยู่
วัดสัมปตาก

เลขที่
54

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สัมปทวน

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813539610

โทรศัพท์
034333737

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 467

ปรับปรุงล่าสุด : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:12:14

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 20:46:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน  เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   มีปูชนียวัตถุของวัด คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ์ และมีบุษบกไม้ แบบย่อมุมไม้สิบสอง  วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2300  รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๙๐๖ อายุราว 658ปี  เป็น วัดราษฎร์ เป็นสถานที่รับใช้บริการงานประเพณีการทำบุญต่างๆเพื่อให้เกิดกุศลบุญ  และเป็นสถานที่ให้ความสงบทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบรรชาสามเณร โครงการปฎิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ จนถึงบวชเป็นพระภิกษุ

ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  หลวงปู่หมื่นศรี             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  หลวงพ่อทา             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระอาจารย์แจ้ง             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระอธิการโสม อนีโฆ   ๒๔๙๕  -    ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
-   พระอาจารย์เตย กตปุญฺโญ   ๒๕๐๒  -    ๒๕๐๓   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
-   พระอาจารย์อินทร์   ๒๕๐๔         รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระครูสิริชัยสถิต (ฐานธมฺโม)   ๒๕๑๐         เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ)             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (11.7 kb)

รายการพระ

พระครูสิริชัยสถิต (สัมพันธ์) ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระนรชัย อาภรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระจิรโชติ อตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น