เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสัมปตาก

รหัสวัด
sampatak

ชื่อวัด
วัดสัมปตาก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม

ที่อยู่
วัดสัมปตาก

เลขที่
54

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สัมปทวน

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813539610

โทรศัพท์
034333737

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 832

ปรับปรุงล่าสุด : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:12:14

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 20:46:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน  เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   มีปูชนียวัตถุของวัด คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ์ และมีบุษบกไม้ แบบย่อมุมไม้สิบสอง  วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2300  รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๙๐๖ อายุราว 658ปี  เป็น วัดราษฎร์ เป็นสถานที่รับใช้บริการงานประเพณีการทำบุญต่างๆเพื่อให้เกิดกุศลบุญ  และเป็นสถานที่ให้ความสงบทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบรรชาสามเณร โครงการปฎิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ จนถึงบวชเป็นพระภิกษุ

ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  หลวงปู่หมื่นศรี             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  หลวงพ่อทา             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระอาจารย์แจ้ง             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระอธิการโสม อนีโฆ   ๒๔๙๕  -    ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
-   พระอาจารย์เตย กตปุญฺโญ   ๒๕๐๒  -    ๒๕๐๓   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
-   พระอาจารย์อินทร์   ๒๕๐๔         รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระครูสิริชัยสถิต (ฐานธมฺโม)   ๒๕๑๐         เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
  พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ)             เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (11.7 kb)

รายการพระ

พระครูสิริชัยสถิต (สัมพันธ์) ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระนรชัย อาภรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระจิรโชติ อตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด