เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูกาญจนธีรวงศ์ ซังเจริญ

ฉายา
ฐานุตฺตโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล

จำนวนเข้าดู : 158

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:38:23

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:02:08

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานุตฺตโร วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญา โท
สถานะเดิม นาย ธีรพงษ์ นามสกุล ซังเจริญ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒  บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๑๖ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.กาญจนบุรี 
บิดาชื่อ นาย ชุ้น ซังเจริญ มารดาชื่อ นางชัด ซังเจริญ 
อุปสมบท วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๓ เวลา ๑๐.๒๕ น.
พระอุปัชฌาย์ พระครูประกาศสุนทรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูประกันต์ มหาวีโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดอนันต์ เขมจิตฺโต
ณ.วัดใหม่เจริญผล ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูกาญจนธีรวงศ์
ได้รับ พ.ศ. 2556

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี