เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณโพธิธัช นาเอก

ฉายา
สุขเวสโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
เป็นเจ้าคณะตำบลตำบลป่าสะแก

จำนวนเข้าดู : 184

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:15:24

ข้อมูลเมื่อ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:02:51

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
พระครูสุวรรณโพธิธัช  ฉายา สุขเวสโก  เดิมชื่อ แสงเดือน  นามสกุล นาเอก
เกิดวันที่  ๒๑ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๖ อาชีพ ทำนา
มีบิดา ชื่อ แก้ว มารดา ชื่อ ทุเรียน
บรรพชา/อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ อายุ ๒๐ ปี วันที่  ๒๕   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖
พระอุปัชฌาย์  พระครูประโชติปัญญาคุณ  วัดเขาพระ
สังกัดวัด  โพธิ์ทอง ต.วังศรีราช  อ.เดิมบางนางบวช   จ.สุพรรณบุรี
คณะสงฆ์ฝ่าย  มหานิกาย
วิทยฐานะ ป.๗,      นักธรรม  เอก
เปรียญธรรม   ไม่มี
ตำแหน่งทางการปกครอง
๖ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะตำบลป่าสะแก
๖ มีนาคม ๒๕๓๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
คุณพิเศษ
๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔  เป็นครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนา รุ่น ๑,
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เป็นพระนักเผยแผ่,
๓๑ มกราคม  ๒๕๓๙ เป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๓๑
สมณศักดิ์ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นพระครูสัญญาบัตร
เจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่ พระครูสุวรรณโพธิธัช

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532