เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาไพรัช ฐิตวํโส

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระใบฎีกาจรูญ จารุธมฺโม

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระกิตติ สุธีโร

วัดปราสาททอง

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าเสา

ต. ห้วยม่วง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูวินัยธรฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2566

พระภาคภูมิ สุขิโต

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระครูศรีสุตากร (อภิชาติ) อภิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลางบางพระ

ต. บางพระ อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสังฆรักษ์ชัยยุทธ ฐิตธมฺโม

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2566

พระสมุห์จรูญ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอธิการออม ขันติธีมโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ชัฎน้ำเงิน

ต. หนองกร่าง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระภูธร ภูริทตฺโต

สำนักสงฆ์ถ้ำเจริญธรรม

ต. หนองกร่าง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระประดิษฐ์ กลฺยณธมฺโม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น)

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระอธิการจิรวัฒน์ กิตฺติญาโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังข้าวใหม่

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอธิการอดิศักดิ์ ถาวรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บึงหัวแหวน

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรอดิศักดิ์ อินฺทสโร

สำนักสงฆ์ธุดงคสถาน

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระไพโรจน์ กนฺตสาโร

เขาวงจินดาราม

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการอดิศักดิ์ สุทธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามัคคีธรรม

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสังฆรักษ์สมคิด อธิปญฺโญ

วัดดอนโพธิ์ทอง

ต. ดอนโพธิ์ทอง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-09-2566

พระพลธษวรรณ กตปุญฺโญ

วัดท่านางเริง

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระมหาอร่าม สุธมฺโม

วัดตะลุ่ม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระกนกพงศ์ สมจิตฺโต

วัดสุขเกษม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระพิสิฐ ฐานิโย

วัดบำรุงราษฎร์

ต. ทับตีเหล็ก อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาโจด

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน

วัดเทวสังฆาราม

ต. บ้านเหนือ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2566

พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ จาครโต

วัดเขาวงพระจันทร์

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหาสิทธิโชค สิริวณฺโณ

วัดสูงสุมารมหันตาราม

ต. จรเข้ใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระครูกาญจนธรรมสถิต ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำประทุน

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาอรุณ ธมฺมสาโร.ดร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

พระครูปริยัติกาญจนกิจ (สุวัฒน์) สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังศาลา

ต. วังศาลา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2566

พระอธิการเจริญทรัพย์ อธิปญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

รางหวาย

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

233 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5