เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาวงพระจันทร์

รหัสวัด
02711002008

ชื่อวัด
วัดเขาวงพระจันทร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองฝ้าย

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 373

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:28:10

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:35:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาวงพระจันทร์
วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘9 บ้านเขาวงพระจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ส.ป.ก. ๔-๐๑ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนหลวง ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน - ทิศตะวันออก จดโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ห้องสมุด และศาลาพักร้อน ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน หน้าตัก กว้าง 9 วา สูง 9 วา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่ารกทึบ ชาวบ้าน เข้ามาแพ้วถางป่าเพื่อทําไร่ ทํานา และตั้งหมู่บ้าน ต่อมาจํานวนบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้าน จึงสร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแกละ พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๕๐๐ รูปที่ ๒ พระภัก พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๔ รูปที่ ๓ พระเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๘ รูปที่ ๔ พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ และศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายการพระ

พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ จาครโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด