เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุขเกษม

รหัสวัด
02720411004

ชื่อวัด
วัดสุขเกษม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2461

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน มีนาคม ปี 2512

ที่อยู่
บ้านมะขามล้ม

เลขที่
31

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
มะขามล้ม

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
20 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1218

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 00:10:36

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:50:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

          “วัดสุขเกษม” ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑  พระผิว
รูปที่ ๒  พระนุ่น
รูปที่ ๓  พระอุตมา
รูปที่ ๔  พระทน
รูปที่ ๕  พระสั้น
รูปที่ ๖  พระแป้ง
รูปที่ ๗  พระบัว
รูปที่ ๘  พระเซ่ง
รูปที่ ๙  พระพันธ์
รูปที่ ๑๐ พระมหาเจริญ
รูปที่ ๑๑ พระครูสุธรรมานุยุต
รูปที่ ๑๒ พระอธิการเถลิงเกียรติ ธมฺมพโล
รูปที่ ๑๓ พระอธิการสัมฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสัมฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระกนกพงศ์ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีสา...

วันที่จัดงาน : 25-09-2565

เปิดดู 128 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อองค์ดำ ว...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 291 ครั้ง

รูปหล่อพระครูสุ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 387 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

นิทานธรรมะ ชายเ...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 273 ครั้ง

สาระธรรม

คำผญาพระครูสุธรรมานุยุต

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 302 ครั้ง

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 707 ครั้ง

ทำดีได้ดี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

ทำชั่วได้ชั่ว

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

สื่อมีเดีย

มงคลชีวิต 38 ปร...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 642 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

ที่ดินที่ตั้งวัดสุขเกษม

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด