เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code รางหวาย

รหัสวัด
02710906001

ชื่อวัด
รางหวาย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2442

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2489

ที่อยู่
บ้านรางหวาย

เลขที่
69

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
รางหวาย

เขต / อำเภอ
พนมทวน

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71170

เนื้อที่
๒๖ ไร่ ไร่ ๓ งาน งาน ๙๕ ตารางวา ตารางวา

มือถือ
0973385809

จำนวนเข้าดู : 919

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:26:15

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:30:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดรางหวาย ตั้งอยู่เลขที 69/2 บ้านรางหวาย  ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี
มีเนื้อที่วัด 26 ไร่ 3งาน 95 ตาราวา
วันที่ตั้งวัด พ.ศ. 2442
วันรับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489
ปัจจุบันมี พระสมุหเจริญทรัพย์ อธิปญฺโญ  เป็นเจ้าอาวาส

รายการพระ

พระอธิการเจริญทรัพย์ อธิปญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระธนวัตน์ ธนวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระเอียด เตชะธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระเกียรติศักดิ์ กิติปญฺโญฺ

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระสังวาลย์ สํงวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระฉลวย กะตะธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระประเทือง ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

เปิดดู 155 ครั้ง

เรือนไทย

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

เปิดดู 221 ครั้ง

ศาลาปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

เปิดดู 116 ครั้ง

กุฏชี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

เปิดดู 151 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด