เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังสำเภาล่ม

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระบุญทิ้ง สุภาจาโร

วัดโพรงมะเดื่อ

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูปลัดสมศักดิ์ อํสุกาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองตาสาม

ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระครูวินัยธรจาตุรงค์ ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งตลิ่งชัน

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระปลัด วิสูตร กิตฺติวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ลังกา

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระอธิการจิรวัฒน์ ขันติธัมโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกระเสียว

ต. กระเสียว อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการวรพจน์ กิตติโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่พิณสุวรรณ

ต. บ้านแหลม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูสังฆรักษ์รังสรรค์ สุรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระทู้

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2566

พระปลัดประวิทย์ ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปทุมสราวาส

ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระใบฎีกา จตุพร จิตฺตกาโร

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสมุห์เจน ฉนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยางนอน

ต. ยางนอน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระมหาประทีป สญฺญโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางยี่หน

ต. ตะค่า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระครูสมุห์พานิช สุจิณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระมหาสุชาติ ขีณมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านเก่า บางปลาม้า

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระอธิการอรุณ อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่มุ้ง

ต. วังน้ำเย็น อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระชาคริต อภิปุณฺโณ

วัดดอนยอ

ต. วังน้ำเย็น อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระอธิการสถาพร เมตฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แก่งแคบ

ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2566

พระอธิการทวีศิลป์ ธีรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเต่าทอง

ต. หนองราชวัตร อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมนตรี ธมฺมวโร

วัดนางบวช

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระใบฎีกาณรงค์ ฐิติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกรดสิริวัฒน

ต. โคกช้าง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูสมุห์พงษ์นรินทร์ ฐิตวโร

วัดบ้านกร่าง

ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระมหาวิไล รวิวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่ลูกนก

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระใบฎีกาบุญเกิด อภิปุญฺโญ

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูปทุมานุรักษ์ รตนนาโค

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลำบัว

ต. จรเข้ใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระครูปลัดประเสริฐ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพันเทา

ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2566

พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดการ้อง

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระสมุห์ ภานุพงศ์ ปภฺสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมาบพะยอม

ต. หนองราชวัตร อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระบันเทิง ปญฺญาวชิโร

วัดหนองผักนาก

ต. หนองผักนาก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ จนฺทสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดองค์พระ

ต. องค์พระ อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระใบฎีกาเอกสิทธิ์ อนาวิโล

วัดอัมพวนาราม

ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2566

233 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6
7