เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังข้าวใหม่

รหัสวัด
02711303007

ชื่อวัด
วัดวังข้าวใหม่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2482

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม ปี 2563

ที่อยู่
บ้านวังข้าวใหม่

เลขที่
1

หมู่ที่
16

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนแสลบ

เขต / อำเภอ
ห้วยกระเจา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71170

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
089-8099441

จำนวนเข้าดู : 462

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:59:22

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:32:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโดยสังเขป
          วัดวังข้าวใหม่ ตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ ตั้งอยู่ที่บ้านวังข้าวใหม่ หมู่ ๑๖
ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ 
วัดวังข้าวใหม่มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๖ รูป 

ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
        ๑. พระอธิการวัง  วสฺสปาโล        พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๙๘
        ๒. พระอธิการจวน  จารุวํโส         พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๑๔
        ๓.พระอธิการวีรศักดิ์  ถาวโร        พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๑
        ๔. พระอธิการจรุงศักดิ์  สุมโน      พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๕
        ๕. พระอธิการก้าน  ปริสุทฺโธ        พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๘
        ๖. พระอธิการจิรวัฒน์  กิตฺติญาโณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการจิรวัฒน์ กิตฺติญาโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด