เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์แจ้

รหัสวัด
02740112001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์แจ้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2455

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 2530

ที่อยู่
เลขที่ 1 หมู่ 3

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
เอกชัย

แขวง / ตำบล
บางน้ำจืด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
24 ไร่ - งาน 8.5 ตารางวา

Line
watphojae

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0877740111

โทรศัพท์
0877740111

อีเมล์
watphojae@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1425

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน พ.ศ. 2565 22:11:07

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:18:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธิ์แจ้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายในหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เรียกว่า วัดตายิ้ม โดยมีนายยิ้ม จูพราย, นายแดง จูพราย และนายทับ มุขจั่น เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด เนื่องจากตำบลนี้ยังไม่มีวัด[1] เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จในปี พ.ศ. 2466 ได้จารึกนามของวัดว่า วัดโพธิ์ศิริราช แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดโพธิ์แจ้ตามชื่อตำบลโพธิ์แจ้ (ในขณะนั้น)[2
พระอุโบสถ สร้างปี พ.ศ. 2466 ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดนี้คือ พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม สุวณฺณสโร) หรือหลวงปู่เฒ่าวัดหนัง ผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2471 อุโบสถมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาสีเหลืองอ่อน หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าวสีแดง ปั้นปูนทับสันหลังคา ช่อฟ้าใบระกาปูนปั้นทำเป็นรูปเศียรนาค มีเสาไม้กลมทาสีเหลืองรองรับโครงสร้างหลังคา อุโบสถมีประตูเข้าสองทาง ด้านละ 2 ประตู บานประตูไม้เรียบไม่มีลวดลายแกะสลักทาสีเหลือง ผนังแต่ละด้านมีหน้าต่าง 3 ช่อง บานหน้าต่างทาสีเหลือง ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน หรือ หลวงพ่อโต[3]

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (165.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (151.91 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (131.13 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาอรุณ ธมฺมสาโร.ดร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

พระปิยะบุตร ปิยวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระมหาจิรโชติ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระไชยา สทฺธาธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระพรทิวา กิจฺจกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระประชุม วราสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมหาสำราญ พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระชิต สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระวันโชค วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระนราศักดิ์ สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระสายัณห์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระพิรวิชญ์ อาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระรุ่งชัย กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระบุญพริ้ง ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระสุพัฒน์ อภิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมหาญัตติพงษ์ เตชวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมนัส อติชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระประภาส สิริทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระเจษฎากร ภทฺทิโย

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระเชิญ ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระณัฏฐากร อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระภูริทัต ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระชาคร นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

พระชนุตร์ อคฺควโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

พระธรรมนูญ จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี65

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

เปิดดู 228 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดโพธิ์แ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

เปิดดู 190 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโตว...

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

เปิดดู 516 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด