เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางแขม

รหัสวัด
2730102001

ชื่อวัด
วัดบางแขม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
148 ม.6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

เลขที่
148

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางแขม

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
26 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา

มือถือ
0861638364

โทรศัพท์
034983398

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์การเรียน
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1678

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 13:42:33

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:32:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบางแขม
     วัดบางแขม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔  เดิมใช้ชื่อว่า  วัดคงคาราม  ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง
จนต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะขึ้นใหม่ และ ใช้ชื่อว่า วัดบางแขม  เนื่องจากสถานที่สร้างวัดนั้น  มีต้นแขมขึ้นอยู่มากมาย
วัดบางแขม  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๘  หมู่ที่  ๖  ตำบลบางแขม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีจำนวน  ๒๖  ไร่  ๒  งาน  ๑๕  ตรางวา  มีเสนาสนะที่เป็นหลักฐานเก่าแก่  คือ
วิหารพระพุทธมงคลนิมิตสิทธิชัย ( หลวงพ่อใหญ่ )  ขนาดกว้าง  ๖.๗  เมตร  ยาว  ๙.๐  เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอย่างโบราณ
พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  เนื้อหินทรายแดง
วัดบางแขมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๐
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบางแขม
                           ๑. หลวงพ่อแก้ว            ๒. พระครูอุตตรการบดี ( ยิ้ว  จนฺทสโร ) ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๕ 
 ๓. พระครูอดุลธรรมธาดา( เที่ยง มหาปญฺโญ ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๔๔   ๔. พระครูพิพัฒน์สุตกิจ ( ประดับ  ฐิตเมโธ ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕  ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์สุตกิจ ฐิตเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระใบฎีกาจรูญ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระพายัพ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระปพน ปริชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสุภัทร สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสมปอง สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสำเริง ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาประดิษฐานสร...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 698 ครั้ง

มณฑป พระครูอุตต...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 136 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 124 ครั้ง

หลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด