เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธรรมศาลา

รหัสวัด
2730104001

ชื่อวัด
วัดธรรมศาลา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 06 เดือน มกราคม ปี 2554

ที่อยู่
ตำบลธรรมศาลา

เลขที่
4

หมู่ที่
7

ซอย
10

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล
ธรรมศาลา

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
61 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

มือถือ
0851937265

โทรศัพท์
034-395101

อีเมล์
pekoi_4@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 632

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 21:33:40

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:13:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดธรรมศาลา
๑ สถาณที่ตั้ง
วัดธรรมศาลา เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๗ ตำบลธรรมศาลา
อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม    มีพื้นที่ธรณีสงฆ์จำนวน   ๖๑   ไร่   ๒  งาน   ๔๐   ตารางวา
ตามหนังสือที่ดินโฉนดเลขที่   ๘๒๘๑    โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
ทิศเหนือ               จรดลำรางสาธารณประโยชน์   ( คลองบางแก้ว )
ทิศใต้                     จรดที่ดินเลขที่  ๑๓๕  ทางสาธารณะประโยชน์  
ทิศตะวันออก          จรดลำรางสาธารณะประโยชน์   ( คลองบางแก้ว )
ทิศตะวันตก            จรดลำรางสาธารณะประโยชน์ และ ที่ดิน เลขที่  ๑๓๕  ทางสาธารณะประโยชน์  
           ๒. ประวัติความเป็นมาของวัด
            วัดธรรมศาลามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในยุคสมัยเป็นเมืองท่าของสหพันธรัฐทวารวดีในแผนที่เมืองโบราณของนครปฐม  มีบันทึกถึงการมีอยู่ของวัดธรรมศาลาแห่งนี้ และมีหลักฐานทางโบราณคดีคือเนินเจดีย์โบราณในสมัยทวารวดีตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีการขุดค้นพบหลักฐานลายปูนปั้นในยุคสมัยทวารวดีตอนต้น    ตลอดรวมถึงตำนานโบราณเรื่องพยากง พยาพาน  ที่ได้บันทึกกันไว้ว่า เมื่อครั้งที่พยาพานได้กระทำปิตุฆาต ( ฆ่าพ่อ ) พยากงแล้ว ได้เกิดความสำนึกในบาปที่ตนได้กระทำลงไป มีความสำนึกผิดต้องการจะชำระบาปนั้น จึงได้อาราธนานิมนต์พระอรหันต์มาประชุมปรึกษากัน ณ บริเวณถ้ำแห่งหนึ่ง ( บริเวณพื้นที่วัดธรรมศาลา ) ต่อมาจึงมีการเรียกถ้ำแห่งนั้นว่าถ้ำปรึกษา โดยในครั้งนั้นพยาพานยังได้สร้างศาลาโรงธรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อถวายแก่พระสงฆ์จึงเป็นที่มาของคำว่า ธรรมศาลา  และ มีการสันนิษฐานว่าในพื้นที่นี้น่าจะมีการทิ้งร้างและปรับปรุงขึ้นเป็นระยะๆ จวบจนได้มีการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  โดยมีหลักฐานจากหนังสือเรื่องนิราศพระประถม ของกวีเอก สุนทรภู่ ได้กล่าวถึงบ้านธรรมศาลาเมื่อครั้งล่องเรือมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ฯ ว่า  
 
 ถึงบ้านธรรมศาลาริมท่าน้ำ เป็นโรงธรรมสร้างภาคย์แต่ปางหลัง  เดชะคำทำคุณกรุณัง   เป็นที่ตั้งศาสนาให้ถาวร
วัดธรรมศาลา สามารถหาหลักฐานการตั้งวัดอย่างเป็นทางการตามหนังสือรับรองสภาพวัด  เมื่อปี พุทธศักราช  ๒๓๙๘  และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยได้มีการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
๓.ปูชนียสถาน และ โบราณสถาน ที่ควรเข้าเคารพสักการะ
๑.พระพุทธสิริมหามังคลาปฎิมากร และ พระพุทธสิหิงค์จำลอง  ในอุโบสถจตุรมุขเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ
 ๒.วิหารหลวงพ่อเหมราช ( หลวงพ่อโต ) พระประธานในยุคสมัยอยุธยา ประดิษฐานวิหารหน้าเนินพระเจดีย์โบราณ
๓.กุฎิอนุสรณ์ภาวนากิตติคุณ สถาณที่ตั้งสรีระสังขาร พระครูภาวนากิตติคุณ ( หลวงพ่อน้อย อินฺทสโร ) บูรพาจารย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวตำบลธรรมศาลา
๔.กุฎิทรงไทย สถานที่ตั้งรูปเหมือนพระครูสันติธรรมรัตน์ ( หลวงพ่อสมศักดิ์ สนฺตจิตโต )
๕.ศาลาเฉลิมเกียรติ  สถานที่ตั้งรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ของวัดธรรมศาลา ทุกองค์โดยเฉพาะรูปเหมือนของ พระครูภาวนากิตติคุณ  ซึ่งท่านได้ทำการหล่อไว้และอธิษฐานจิตตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงสังขารอยู่
๖.รอยเท้าของพระครูภาวนากิตติคุณ   เป็นรอยเท้าที่ได้ประดิษฐานไว้ในบริเวณที่ท่านอาบน้ำมนต์ให้แก่คณะศิษย์ในสมัยที่ท่านดำรงสังขารอยู่
๗.โบราณสถานพระเจดีย์ในสมัยยุคทวารวดี    บริเวณที่เคยมีตำนานว่าเป็นถ้ำที่พระสงฆ์มาปรึกษากัน ตามตำนานพระยากง พระยาพาน ซึ่งได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ในสมัยยุคทวารวดี
๔.งานประเพณีประจำปี
วัดธรรมศาลามีงานประเพณี และ กิจกรรมทางศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในการร่วมกันของคณะสงฆ์และประชาชนในตำบลธรรมศาลา ตลอดรวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
๑.งานไหว้พระปิดทองบูรพาจารย์   ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีวัดธรรมศาลาจะจัดให้มีการไหว้พระขอพรพระประธานประจำอุโบสถ และ อดีตบูรพาจารย์  ของวัดธรรมศาลา
๒.งานอุปสมบท บรรพชาภาคฤดูร้อน  ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี วัดธรรมศาลาจะจัดให้กุลบุตรได้เข้ารับการบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาอุปนิสัยของเยาวชนให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
๓.งานคล้ายวันมรณะภาพพระครูสันติธรรมรัตน์  ( หลวงพ่อสมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ) ระหว่างวันที่๑๗ – ๑๘ เมษายน ของทุกปี  เพื่อเป็นการบูชาคุณอดีตบูรพาจารย์ผู้พัฒนาวัดธรรมศาลา
๔.งานคล้ายวันมรณภาพพระครูภาวนากิตติคุณ ( หลวงพ่อน้อย  อินฺทสโร ) ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ เพื่อสืบสานประเพณี การถือศีลเนกขัมมะ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีที่หลวงพ่อได้สร้างไว้กับวัดธรรมศาลา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : https://www.youtube.com/watch?v=jFL_RdhSstY (692.92 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : https://www.museum-press.com/content/419/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3 (60.01 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระประวิทย์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุธีร์ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระบุญช่วย ปุญฺญผโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมชาย โอฬาริโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเดชา อาภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเสนาะ ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเฉลิม วฑฺฒธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมชาย ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมควร อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเฉลิมโชค ธมฺมทสฺสี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระโกศล ธมฺมครุโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมชาย ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาจตุพร จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระจำนงค์ ยติโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระคนึง สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระกำพล มงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาพิชัย ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระทวิช เกสรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระศุภโชค ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมบูรณ์ อาสโย

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระชัยรัตน์ วิชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระปรีชา ปริชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาวัชระ วชิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2565

พระพรชัย เทวสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2565

สามเณรบัณฑิตย์ ทิพย์พยอม

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

นายชนะชัย ทิพย์พยอม

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานครบรอบวันมรณ...

วันที่จัดงาน : 16-11-2565

เปิดดู 277 ครั้ง

ทำบุญส่งท้ายปีเ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดธรรมศา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

เปิดดู 256 ครั้ง

โบราณสถานพันปีว...

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

กุฎิอนุสรณ์ภาวน...

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

เปิดดู 99 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ตำนานหลวงพ่อน้อ...

ข้อมูลเมื่อ 27-12-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

https://www.you...

ข้อมูลเมื่อ 27-12-2564

เปิดดู 113 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

เจดีย์พันปี ที่...

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

แนะนำวัดธรรมศาล...

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด