เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี

วัดสุวรรณาราม

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระอธิการสุทธิพร นิราสโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเข้เทพนิมิตวนาราม

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการธวัช จกฺกวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดาวดึงส์

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการเสน่ห์ ธมฺมสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งกระเพราทอง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระปลัดอนุวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระอธิการพณสรรค์ ผุฏฺฐธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองตะครอง

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระอธิการณรงค์ สิริวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม

ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการเกียรติศักดิ์ เขมงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปากแสก

ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระรพีพจน์ เขมกาโม

สำนักสงฆ์เสียงมนต์แสงธรรม

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระสมชาย มนาโป

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระใบฏีกาพันธกานต์ สิริภทฺโท

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูปลัดธัชพล พลวโร

วัดสระเตย

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2567

พระครูอุภัยบุญญาภรณ์ กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจันทรังษีฉิมาวาส

ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระอธิการสังวาล ฐิตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการอำนาจ เตชธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวโพธิ์

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระอธิการกมลเดช สิริจนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัวปากท่า

ต. นิลเพชร อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูวินัยธรพิศนุ ธมฺมโชโต

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระปลัดสมชาย ถามิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเกาะแก้ว

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสมุห์สมนึก เขมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2567

พระครูปลัดสุนทร สุนฺทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำศรีสรรเพชญ

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2566

พระชนะ โชติโก

วัดไทรย์

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระสินธพ ฐิตญาโณ

วัดปัจจันตาราม

ต. นาโคก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอธิการฐิติภัทร กิตฺติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรางสะแกสูง

ต. บางเลน อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระอธิการพิเชษฐ ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีพร

ต. ยุ้งทะลาย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูวิบูลกาญจนธรรม (วิสันติ นีระวงศ์) วิปุโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สระบ้านกล้วย

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยเจริญ

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุทัศนาราม

ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระครูสุวรรณปทุมรักษ์ ธมฺมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระประทุม

ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอธิการประสิทธิ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองไผ่ล้อม

ต. กลอนโด อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระณรงค์ กตธมฺโม

โป่งกูป

ต. พังตรุ อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

233 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6