เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8463 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8994 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7304 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูกาญจนธรรมสถิต เขียวแก้ว

ฉายา
ฐิตธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำประทุน

จำนวนเข้าดู : 201

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:54:17

ข้อมูลเมื่อ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18:39:08

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นพระสมุห์สายรุ้ง ฐิตธมฺโม ในฐานานุกรมพระครูกาญจนชัยสิทธิ์ (ทอมสันต์ จนฺทสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ได้รับ พ.ศ. 2536
ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ในราชทินนาม พระครูกาญจนธรรมสถิต
ได้รับ พ.ศ. 2552

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2519
โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"