เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบำรุงราษฎร์

รหัสวัด
02720103005

ชื่อวัด
วัดบำรุงราษฎร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดบำรุงราษฏร์

เลขที่
103

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทับตีเหล็ก

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
17 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

มือถือ
085-297-1985

จำนวนเข้าดู : 813

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:56:19

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:03:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบำรุงราษฎร์
ตั้งอยู่บ้านหัวไผ่ ถนนท่าดินเหนียว-เสาธง หมู้ที่4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลงเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 218 และ 219 อาคารเสนาสนะประกอบ
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
1. อุโบสถ กว้าง 7.80 เมตร ยาว 24.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 34.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 จำนวน 1 หลังมีสองชั้นด้านล่างเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 12 เมตร ยาว 34.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498  
3.เป็นอาคารไม้กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารไม้จำนวน 4 หลังสร้างเมื่อ พ.ศ.2480 เป็นอาคารไม้ยกสูงปรับปรุงใหม่จากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2558
4.หอสวดมนต์ 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 เป็นอาคารไม้กุฎิสงฆ์จำนวน 4 หลัง ปรับปรุงใหม่เป็นอาคารไม้ยกสูง เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 หลังรวมหอฉันหอสวดมนต์
วัดบำรุงราษฎร์ ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2479 นายยาถุงทอง,นายคำ เกิดสมนึก,นายแห่งปุราณสาร,นายเพิ่ม พงษ์พวงเพชร และนายโหน่ง ยศศักดิ์ศรี เป็นผู้ร่วมบริจาคที่ดินให้สร้างวัด
ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อ พ.ศ 2502 เขตวิสูงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอินทร พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๔๘. รูปที่ ๒ พระอธิการเหลิ่ม อนงุคโณ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๓ รูปที่ ๓พระดิบ พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๔ รูปที่ ๔ พระฮัวน ครุโน พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗ รูปที่ 5พระอธิการฝัน พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๙ รูปที่ 6 พระแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๓ รูปที่ 7พระกล่ำ พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๘ รูปที่ ๔ พระเปิ่ยม พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐0 รูปที่ ๙ พระเบ่ง
พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๔o๔ รูปที่ ๑๐ พระเปี่ยม พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕0๗ รูปที่ ๑๑ พระอธิการเห่ง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๔๑๕ รูปที่ ๑๒ พระเก่น พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ รูปที่ ๑๓ พระอธิการกล่อมพ.ศ.๒d๑r-๒๕๒๕ รูปที่ ๑๔ พระเฉลี่ย พศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ รูปที่ ๑๕ พระใบฎีกาบุญเสริม  พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ รูปที่ ๑๖ㆍพระครูพิทักษบุญสาร พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๖๕ ปัจจุบันและผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระพิสิฐ ฐานิโย พ.ศ.๒๕๖๕

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิทักษ์บุญสาร สิริสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระพิสิฐ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระประมวล กตฺสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระเกรียงไกร อสโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หลวงพ่อพระครูสุวรรณวรวิทย์

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

บูรณะศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 423 ครั้ง

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

แห่เทียนจำนำพรร...

วันที่จัดงาน : 25-07-2564

เปิดดู 69 ครั้ง

ทอดกระฐิน

วันที่จัดงาน : 31-10-2564

เปิดดู 148 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มณฑปพระครูสุวรร...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 468 ครั้ง

อุโบสถวัดบำรุงร...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประคองใจ..ให้เป...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 914 ครั้ง

สาระธรรม

ป้ายธรรมวัดหัวไผ่

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 278 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะปล่อยวาง ร...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 2445 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบำรุงราษฎร์

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด