เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนโพธิ์ทอง

รหัสวัด
02720111003

ชื่อวัด
วัดดอนโพธิ์ทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน เมษายน ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2491

ที่อยู่
วัดดอนโพธิ์ทอง

เลขที่
204

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนโพธิ์ทอง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0892555547 , 0819410193

อีเมล์
donphothong.suphan@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 3220

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:16:34

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:40:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดอนโพธิ์ทอง
          วัดดอนโพธิ์ทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๘๒ (ปีเถาะ) ชาวบ้านดอนโพธิ์ทองดำริสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจ เนื่องจากสมัยนั้นบริเวณรอบวัดนี้มีโจรชุกชุม มีการไถ่โคกระบือ และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของหลวงพ่อฮวด ในขณะนั้นท่านจำพรรษอยู่วัดใหม่รัตนเจดีย์ (หัวไม้ซุง) จึงพร้อมใจกันไปอาราธนาท่านมาเป็นผู้นำการสร้าง ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในสมัยนั้นได้น้อมถวายที่ดินให้สร้างวัด สภาพวัดสมัยก่อนนั้นยังเป็นป่า เป็นไร่นาปนกัน มีทั้งไร่ มีทั้งนา โดยมากเป็นป่าสะแก ระกำ ลำพุก แฝก คา เป็นต้น โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดดอนโพธิ์ทอง” เพราะเป็นที่ดอน และมีต้นโพธิ์ใหญ่ จำนวน ๓ ต้น ครั้งแรกหลวงพ่อฮวดได้ทำกุฏิเสาไม้ไผ่มุงหลังคาแฝก เพียง ๑ หลัง เพื่อจำพรรษา ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
          ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด มีดังต่อไปนี้
          รูปที่ ๑ พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด ปญฺญาวุฑฺโฒ) พ.ศ.๒๔๘๒-๒๕๓๙
          รูปที่ ๒ พระครูโพธิสุวรรณคุณ,ดร. (มานพ จนฺทาโภ) พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน

          วัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔ บ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๕๔ ตาราวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ มณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูปรีชาวุฒิคุณ (หลวงพ่อฮวด) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง (รูปแรก) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตแบบจัตุรมุข ​การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโพธิสุวรรณคุณ จนฺทาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูสังฆรักษ์สมคิด อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-09-2566

พระครูปลัดสายัณห์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระสมาน ญาณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระใบฎีกาแดง อชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-03-2565

พระเจริญ ธมฺมานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระบุญลือ ปุณฺณาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเสริมศักดิ์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระประชุม ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานสาธารณูปการ วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 55 ครั้ง

ร่วมมุทิตาสักการะพระธรรมพุทธิมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

เปิดดู 32 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประจำปีสร้าง...

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 196 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อฮวด องค์...

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

เปิดดู 659 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พระครูโพธิสุวรร...

ข้อมูลเมื่อ 01-05-2565

เปิดดู 487 ครั้ง

ไหว้พระขอพรหลวง...

ข้อมูลเมื่อ 23-03-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

สาระธรรม

ปลุกเสกใจคน

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

ไม่ต้องทำเพื่อผม

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หน้าที่ของเจ้าอ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนโพธิ์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด