เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่านางเริง

รหัสวัด
02720203004

ชื่อวัด
วัดท่านางเริง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2493

ที่อยู่
วัดท่านางเริง

เลขที่
56

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นางบวช

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 560

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 10:45:00

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:31:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่านางเริง

ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๕๖  บ้านท่านางเริง  หมู่ที่  ๕  ตำบลนางบวช  อำเภอดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๙๕
ศาลาการเปรีญด้านบน สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาลาการเปรีญด้านล้าง สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๓
หอสวดมนต์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๕
กุฎิสงฆ์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๐๐
ศาลาอเนกประสงค์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๘
นอกจากนี้มีณาปนสถาน  ๑  หลัง  ปูชะนีวัตถุมีพระประธานจำอุโบสถพร้อมพระอัครสาวก  พระพุทธรูปนามว่า  หลวงพ่อดำ  ๑ องค์  ประดิษฐานในวิหาร  และพระประธารประจำศาลาการเปรียญ  ๑ องค์
วัดท่านางเริง  ตั้งเมื่ิอ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๙๓

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาส
รูปที่ ๑   พระบ่าย  พ.ศ.  ๒๔๗๕ - ๒๔๘๑
รูปที่ ๒   พระเพชร  พ.ศ.  ๒๔๘๑ - ๒๔๘๕
รูปที่  ๓   พระเปง  อภิชาโต  พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๒
รูปที่ ๔    พระอั๋น  พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘
รูปที่ ๕    พระชวน  พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๗
รูปที่ ๖     พระอู๊ด  พ.ศ.  ๒๕๐๗ - ๒๕๒๑
รูปที่ ๗    พระแป้น  ฉนฺทธมฺโม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๖
รูปที่ ๘     พระฉนอน นาควณฺโณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๔๗
รูปที่  ๙    พระอธิการสุทิน  ฐานวุฑโฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
รูปที่  ๑๐  พระครูกิตติสารวงค์  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสารวงศ์ กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-11-2565

พระพลธษวรรณ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระลำพึง สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันเสาร์ที่ ๑๕...

วันที่จัดงาน : 15-10-2565

เปิดดู 104 ครั้ง

ประเพณีตักบาตรเ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 7 ครั้ง

ทอดกฐิน ณ วัดท่...

วันที่จัดงาน : 14-10-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ประเพณี สารทเดื...

วันที่จัดงาน : 26-09-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 271 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

พระสังกัจจายน์

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 1317 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

คำคมธรรมะ เตือน...

ข้อมูลเมื่อ 01-12-2565

เปิดดู 104 ครั้ง

คำสอนหลวงพ่อชา ...

ข้อมูลเมื่อ 16-11-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

คำสอนหลวงพ่อชา ...

ข้อมูลเมื่อ 11-11-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

สติเป็นใหญ่ อาน...

ข้อมูลเมื่อ 02-11-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

ดีชั่วอยู่ที่ต...

ข้อมูลเมื่อ 25-10-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

ทุกสิ่งในโลกไม่...

ข้อมูลเมื่อ 19-10-2565

เปิดดู 192 ครั้ง

สาระธรรม

ไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะ ฉันข้าวเลยดีกว่า”

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

การบวชจิต - บวชใน ได้บุญมาก

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

พวกออนไลน์ทั้งหลาย เสพติดมาก ก็ทำให้เราฟุ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

๕ สิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

พวกเราควรจะทำทุกๆวันให้เหมือนเป็นวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คำว่าไม่สบายใจอ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

ความสบายใจ ไม่ไ...

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

อุปสนฺโต สุขํ เ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

ฆ่าความโกรธเสีย...

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ธรรมาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

กลอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565