เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่านางเริง

รหัสวัด
02720203004

ชื่อวัด
วัดท่านางเริง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2493

ที่อยู่
วัดท่านางเริง

เลขที่
56

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นางบวช

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1049

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 16:25:34

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:31:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่านางเริง

ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๕๖  บ้านท่านางเริง  หมู่ที่  ๕  ตำบลนางบวช  อำเภอดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๙๕
ศาลาการเปรีญด้านบน สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาลาการเปรีญด้านล้าง สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๓
หอสวดมนต์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๕
กุฎิสงฆ์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๐๐
ศาลาอเนกประสงค์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๘
นอกจากนี้มีณาปนสถาน  ๑  หลัง  ปูชะนีวัตถุมีพระประธานจำอุโบสถพร้อมพระอัครสาวก  พระพุทธรูปนามว่า  หลวงพ่อดำ  ๑ องค์  ประดิษฐานในวิหาร  และพระประธารประจำศาลาการเปรียญ  ๑ องค์
วัดท่านางเริง  ตั้งเมื่ิอ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๙๓

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาส
รูปที่ ๑   พระบ่าย  พ.ศ.  ๒๔๗๕ - ๒๔๘๑
รูปที่ ๒   พระเพชร  พ.ศ.  ๒๔๘๑ - ๒๔๘๕
รูปที่  ๓   พระเปง  อภิชาโต  พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๒
รูปที่ ๔    พระอั๋น  พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘
รูปที่ ๕    พระชวน  พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๗
รูปที่ ๖     พระอู๊ด  พ.ศ.  ๒๕๐๗ - ๒๕๒๑
รูปที่ ๗    พระแป้น  ฉนฺทธมฺโม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๖
รูปที่ ๘     พระถนอม นาควณฺโณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๔๗
รูปที่  ๙    พระอธิการสุทิน  ฐานวุฑโฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
รูปที่  ๑๐  พระครูกิตติสารวงค์  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสารวงศ์ กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-11-2565

พระพลธษวรรณ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระลำพึง สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันเสาร์ที่ ๑๕...

วันที่จัดงาน : 15-10-2565

เปิดดู 181 ครั้ง

ประเพณีตักบาตรเ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

ทอดกฐิน ณ วัดท่...

วันที่จัดงาน : 14-10-2565

เปิดดู 158 ครั้ง

ประเพณี สารทเดื...

วันที่จัดงาน : 26-09-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 532 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

พระสังกัจจายน์

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 3616 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

คำคมธรรมะ เตือน...

ข้อมูลเมื่อ 01-12-2565

เปิดดู 350 ครั้ง

คำสอนหลวงพ่อชา ...

ข้อมูลเมื่อ 16-11-2565

เปิดดู 147 ครั้ง

คำสอนหลวงพ่อชา ...

ข้อมูลเมื่อ 11-11-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

สติเป็นใหญ่ อาน...

ข้อมูลเมื่อ 02-11-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

ดีชั่วอยู่ที่ต...

ข้อมูลเมื่อ 25-10-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

ทุกสิ่งในโลกไม่...

ข้อมูลเมื่อ 19-10-2565

เปิดดู 336 ครั้ง

สาระธรรม

ไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะ ฉันข้าวเลยดีกว่า”

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

การบวชจิต - บวชใน ได้บุญมาก

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2565

เปิดดู 796 ครั้ง

พวกออนไลน์ทั้งหลาย เสพติดมาก ก็ทำให้เราฟุ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2565

เปิดดู 182 ครั้ง

๕ สิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู 260 ครั้ง

พวกเราควรจะทำทุกๆวันให้เหมือนเป็นวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คำว่าไม่สบายใจอ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ความสบายใจ ไม่ไ...

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

อุปสนฺโต สุขํ เ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ฆ่าความโกรธเสีย...

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ธรรมาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

กลอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม"เปิดบ้านวิชาการ"

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด