เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่านางเริง

รหัสวัด
02720203004

ชื่อวัด
วัดท่านางเริง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2493

ที่อยู่
วัดท่านางเริง

เลขที่
46

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นางบวช

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 358

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:14:28

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:31:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่านางเริง

ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๕๖  บ้านท่านางเริง  หมู่ที่  ๕  ตำบลนางบวช  อำเภอดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๙๕
ศาลาการเปรีญด้านบน สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาลาการเปรีญด้านล้าง สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๓
หอสวดมนต์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๕
กุฎิสงฆ์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๐๐
ศาลาอเนกประสงค์  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๘
นอกจากนี้มีณาปนสถาน  ๑  หลัง  ปูชะนีวัตถุมีพระประธานจำอุโบสถพร้อมพระอัครสาวก  พระพุทธรูปนามว่า  หลวงพ่อดำ  ๑ องค์  ประดิษฐานในวิหาร  และพระประธารประจำศาลาการเปรียญ  ๑ องค์
วัดท่านางเริง  ตั้งเมื่ิอ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๙๓

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาส
รูปที่ ๑   พระบ่าย  พ.ศ.  ๒๔๗๕ - ๒๔๘๑
รูปที่ ๒   พระเพชร  พ.ศ.  ๒๔๘๑ - ๒๔๘๕
รูปที่  ๓   พระเปง  อภิชาโต  พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๒
รูปที่ ๔    พระอั๋น  พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘
รูปที่ ๕    พระชวน  พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๗
รูปที่ ๖     พระอู๊ด  พ.ศ.  ๒๕๐๗ - ๒๕๒๑
รูปที่ ๗    พระแป้น  ฉนฺทธมฺโม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๖
รูปที่ ๘     พระฉนอน นาควณฺโณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๔๗
รูปที่  ๙    พระอธิการสุทิน  ฐานวุฑโฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
รูปที่  ๑๐  พระครูกิตติสารวงค์  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสารวงศ์ กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระณธรรมปพน กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระลำพึง สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระกฤติเดช มหานาโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-09-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐิน ณ วัดท่...

วันที่จัดงาน : 14-10-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

ประเพณี สารทเดื...

วันที่จัดงาน : 26-09-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

12 สิงหาคม 2565...

วันที่จัดงาน : 12-08-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

วันเฉลิมพระชนมพ...

วันที่จัดงาน : 28-07-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

พระสังกัจจายน์

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 229 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เตรียมเสบียงไว...

ข้อมูลเมื่อ 03-10-2565

เปิดดู 3 ครั้ง

การปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2565

เปิดดู 7 ครั้ง

อำนาจอันยิ่งใหญ...

ข้อมูลเมื่อ 18-09-2565

เปิดดู 12 ครั้ง

รักษาศีล 5 มหาท...

ข้อมูลเมื่อ 10-09-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

พุทธทาส ภิกขุ -...

ข้อมูลเมื่อ 03-09-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

หวังพึ่งตัวอย่า...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

สาระธรรม

๕ สิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

พวกเราควรจะทำทุกๆวันให้เหมือนเป็นวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

บทแผ่ส่วนบุญกุศล และ อโหสิกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-09-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อยู่กับปัจจุบัน...

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

ผู้ที่ถูกสุขและ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

อตฺตา สุทฺนฺโต ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2565

เปิดดู 11 ครั้ง

ธมฺโม หเว รกฺขต...

ข้อมูลเมื่อ : 10-09-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ธรรมาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

กลอง

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565