เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code เขาวงจินดาราม

รหัสวัด
02710301002

ชื่อวัด
เขาวงจินดาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
456/10

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อพลอย

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71160

เนื้อที่
44 ไร่ - งาน 92 ตารางวา

มือถือ
0811983772

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 296

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:20:24

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:56:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดเขาวงจินดารามเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดเขาวงจินดาราม หรือวัดบ่อพลอย ก่อนจะมีการสร้างวัดนี้ขึ้นมานั้น มีประวัติความเป็นมาซึ่งคนเก่าคนแก่ได้เล่าให้ฟัง และจดจำสืบกันมา ว่าประวัติวัดเขาวงจินดาราม ซึ่งมีอายุเก่าแก่พื้นที่มีพลอย ตามที่ชาวบ้านได้ขุดพบ และตั้งอยู่เชิงชายเขาติดกันตลอดอำเภอมีอายุถึง 230 ปี
ที่มาของนามวัดและมูลเหตุ คำว่า "เขาวง" เป็นชื่อภูเขาที่สถานที่ตั้งวัดล้อมด้วยภูเขาเป็นวงโค้งตามเส้นถนนสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง “จินดาราม” เป็นวัดที่มีเพชร นิล จินดามณี จำพวกไพลิน จึงรวมชื่อเป็น “วัดเขาวงจินดาราม” ในปัจจุบันนี้แต่ในอดีตตามหลักฐานวัดเขาวงจินดาราม เป็นวัดเก่าวัดแก่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี เพราะเป็นประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๐๓ เป็นเวลาผ่านมาถึง ๒๓๐ ปี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ตามหลักฐานสันนิษฐานตามเป็นจริงเมื่อก่อนนี้วัดเขาวงจินดาราม “ชื่อว่า วัดพม่า” ตั้งอยู่บริเวณทางสามแยกไปอำเภออู่ทอง เพราะว่ามีชาวพม่าได้อพยพมาอยู่ในช่วยตอนปลายของกรุงศรีอยุธยา ได้กระจัดกระจายแตกแยกมาอยู่และสร้างเป็นวัดพม่าขึ้นในสมัยนั้นมี หลวงพ่อ ชื่อ “อูฬกีฬา” เป็นเจ้าอาวาส  ต่อมาตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๓๒๘ กองทัพพม่าได้ยกกำลังมาตีประเทศไทย ถึง ๙ ทัพ หวังจะตีเมืองไทยให้ย่อยยับอับจน แต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้รบกับทหารได้ จึงพ่ายแพ้ไปในที่สุด จนต่อมาชาวพม่าอพยพ จึงได้อพยพกลับประเทศของตนเกือบหมด จะเหลืออยู่แต่เจ้าอาวาส และชาวพม่าบางส่วนเท่านั้นจนกระทั่งไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้จึงนำเอาวัตถุมีค่า สิ่งของต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ระฆัง และยกที่ดินถวายแก่หลวงปู่อ๊อด ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาจนกระทั่งปีต่อมา ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ยกที่ดินถวายวัด คือ นายฉาย นางหนู เหลืองสะอาด จำนวน ๑๐๐ ไร่เศษ ถวายให้แก่วัด สมัยนั้นหลวงปู่อ๊อด เป็นเจ้าอาวาส จึงได้ยกวัดมาอยู่ตรงที่บริเวณเชิงเขาปัจจุบัน
นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๓๐๓ – ๒๔๗๕ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเพราะวัตถุโบราณสถานเก่าแก่ชำรุด ถูกทำลายไม่หลงเหลืออยู่ให้เห็น ต่อมาพุทธศักราช ๒๔๗๕ หลวงปู่อ๊อด เจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถจำลองขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ปรากฏตามหลักฐาน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันนี้ โดยเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ มีพระครูกาญจนกิตติคุณ (ประพันธ์ สังขาร) เป็นผู้ริเริ่มสร้าง
ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗ พระครูกาญจนกิตติคุณ เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ลาสมณะเพศไปทางการคณะสงฆ์ และชาวอำเภอบ่อพลอยจึงได้ไปอาราธนานิมนต์ พระมหาทิพย์ จิตฺตสวโร สังกัดวัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาวงจินดาราม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมาและได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถสืบมาจนกระทั่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ้นค่าก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ ๗ ปี
          วัดเขาวงจินดาราม เป็นวัดที่อยู่บนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๓๖ กิโลเมตร บนเส้นทางสู่ถ้ำธารลอด – ด่านช้างห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑๖๕ กิโลเมตร
          ลักษณะพื้นที่ของวัด เป็นพื้นที่อยู่กลางระหว่างหุบเขาหลายลูก ด้านหน้าติดถนนสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง ตามเส้นทางนี้จะมีบริษัททำเหมืองพลอย และที่ตั้งวัดอยู่บริเวณเชิงภูเขาเป็นทางโค้งยาววัดเขาวงจินดารามมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔๓ ไร่ ๙๐ ตารางวาเป็นเขตอาวาสเฉพาะ ประกอบด้วยเขตพุทธาวาส เขตสารณสงเคราะห์ เขตจัดสรรประโยชน์
​          ในอดีตมีราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อพยพเข้ามาขุดพลอยแสวงหาโชค ต่อมากลายเป็นชุมชนมีชื่อว่า   “บ้านบ่อพลอย” และได้ประกาศยกฐานะเป็น "อำเภอบ่อพลอย" จนถึงปัจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเตี้ยๆ ในตัวเมืองพบร่องรอย ปล่องภูเขาไฟ และ ลานลาวา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลอย โดยเฉพาะพลอยสีน้ำเงิน หรือไพลิน นิล โกเมน และบุษราคัม
ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสชื่อว่า พระครูศรีกาญจนารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย เป็นเจ้าอาวาส
 

รายการพระ

พระครูศรีกาญจนารักษ์ นาถปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระไพโรจน์ กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

โรจน์ศักดิ์ อาภากาโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด