เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดถ้ำประทุน

รหัสวัด
2710106005

ชื่อวัด
วัดถ้ำประทุน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองบัว

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 701

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:32:20

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:54:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดถ้ำประทุน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ บ้านหุบตาพิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๖๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก     จดภูเขา
          อาคารเสนาสนะ มีดังนี้
          ๑. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
          ๒. หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารไม้
          ๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๒ หลัง
          ๔. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารไม้
          ๕. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง
          ปูชนียวัตถุ มีดังนี้
          ๑. พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ๑ องค์
          ๒. พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในถ้ำ ๔ องค์
          ๓. พระพุทธรูปประดิษฐานที่หอสวดมนต์ ๔ องค์
          ๔. พระแก้วมรกตจำลอง ๑ องค์
วัดถ้ำประทุน ตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ พระอธิการสนั่น เป็นผู้ริเริ่มในการชักนำชาวบ้านก่อสร้าง ต่อมา พระกาญจนวัตรวิบูล (หลวงพ่อสอน อินฺทสโร) เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้า เห็นว่า ที่พักสงฆ์แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นเป็นวัดได้ จากศรัทธาของชาวบ้านหุบตาพินที่จะร่วมกันก่อสร้างวัดนี้ให้สำเร็จได้ เมื่อพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระกาญจนวัตรวิบูล มรณภาพลงแล้ว พระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย ปิยวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้า ในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระปลัดใย ได้ดำเนินการก่อสร้างวัดต่อจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระกาญจนวัตรวิบูล (หลวงพ่อสอน อินฺทสโร) จนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
          การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ ดังนี้
          ๑. พระอธิการสนั่น หิริธมฺโม
          ๒. พระอธิการพวง ชุติปญฺโญ
          ๓. พระอธิการสุธี สุนฺทโร
          ๔. พระปลัดบุญช่วย อนาลโย
          ๕. พระอธิการเชาว์ ชวนวํโส
          ๖. พระอธิการจำเนียร กตสีโล
          ๗. พระสมุห์สายรุ้ง ฐิตธมฺโม ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ พระครูกาญจนธรรมสถิต ปกครองวัดตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึง ปัจจุบัน
 

รายการพระ

พระครูกาญจนธรรมสถิต ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสิทธิชัย โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด