เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น)

รหัสวัด
02710613001

ชื่อวัด
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองตากยา

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 624

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:58:59

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:01:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ บ้านหนองอีเห็น หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จดโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น ทิศตะวันออก จดที่ดินนายณรงค์ ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง  เนื้อที่ ๔ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มีอาคารหอฉัน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคาร คอนกรีต ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจําอุโบสถ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดหนองอีเห็น” ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ อยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน หนองอีเห็น โดยได้รับบริจาคที่ดินจํานวน ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา จากนางพริ้ม เสือภู่ ส่วนการสร้างวัดได้รับบริจาคเงินและสิ่งของจากประชาชนทั่วไป โดยมีนายชม ธาตุทอง และ นายชูชีพ ตั้งวิริยะ เป็นผู้นําสร้างวัด ต่อมาคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดหนองอีเห็น เป็น “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่             ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระครูนพกิจโกศล พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม           เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้ก่อตั้งเป็นสำนัดสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณย่าพริ้ง เสือผู้ ได้มอบที่ดินประมาณ 10 ไร่ ให้สร้างและให้ตาพุฒ เสือผู้ และชาวบ้านหนองอีเห็นไปหาหลวงพ่อทวน วัดหนองพังตรุมาเป็นประธานในการสร้างสำนักสงฆ์ และมอบหมายให้พระป่วนมาจำพรรษาปกครองสำนักสงฆ์เป็นเวลา 1 ปี ต่อมามีพระเวียนมาดูแลอีกหลายรูป ได้แก่ หลวงตาเบี้ยว พ.ศ.2517 หลวงตาดิษฐ พ.ศ.2518 หลวงตารวย พ.ศ.2519 หลวงตาลุ่ม พ.ศ.2521 หลวงตาชุ่ม พ.ศ.2523 
 ต่อมาในปีพ.ศ.2525 นายบุญเพ็ง กิจอาษา และพระโกวิทย์ โกวิโท ได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อส่งขอวิสุงคามสีมาและได้นิมนต์พระครูนพกิจโกศลมาเป็นเจ้าอาวาส  ในปี พ.ศ.2526 

รายการพระ

พระอธิการสมาน ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระประดิษฐ์ กลฺยณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ปรินท์ ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

สิทธิ์ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

อโนชา ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด