เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูเกษมคชรักษ์ สุมิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านทุ่ง

ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระครูสิริสารนิวิฐ มหาวีโร

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2566

พระครูวินัยธรอำนาจ อานีโต

วัดสระด่าน

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระอธิการนิยม ฐิตคุโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระทิงทอง

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-08-2566

พระครูสุวรรณสีลวิสุทธิ์ วิสุทธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระครูปลัดนพดล วรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดชัฏดงคำ

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระอธิการจีบ อกิญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพลับพลาไชย

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูสุวรรณสีลากร สีลเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปทุมวนาราม

ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการอาณกร สิริวฑฺฒโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนกลาง

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2566

พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเสาธง

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระมหาอาคม โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสหธรรมาราม

ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระมหากรณ์กฤตย์ ฐิตสจฺโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกรับ

ต. บ้านสระ อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระปลัดวิโรจน์ จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระพังลาน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระมหาสหัส ปิยวณฺโณ

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระยุทธนา มาลาวํโส

วัดธรรมมงคล

ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย) สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระใบฎีกาสวรรค์ กิตฺติวณฺโณ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2565

พระมหาประเสริฐพร โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระพี้

ต. บ้านหลวง อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) ฐิตธมฺโม

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมุห์วิริยะ มหาวิริโย

วัดคีรีรัตนาราม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระปลัดสมศักดิ์ ธมฺมวโร

วัดบางปิ้ง

ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2566

พระปลัดธำมรงค์ โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองอีเปาะ

ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระใบฎีกาธงชัย อกฺกวีโร

วัดบางไผ่นารถ

ต. บางไทรป่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระเดชาวัต ธีรปญฺโญ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

235 รายการ / 8 หน้า
5
6
7
8