เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสูงสุมารมหันตาราม

รหัสวัด
02720409001

ชื่อวัด
วัดสูงสุมารมหันตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2421

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2464

ที่อยู่
บ้านจระเข้ใหญ่

เลขที่
140

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
จรเข้ใหญ่

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
96 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา

มือถือ
0898361898

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 578

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:27:45

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:52:18

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

          วัดสูงสุมารมหันตาราม  ตั้งอยู่บ้านจรเข้ใหญ่  เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตำบลจรเข้ใหญ่  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 96 ไร่  3  งาน  62  ตารางวา  เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตำบลจรเข้ใหญ่  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2464
          อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร  ยาว 16 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2460  ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2550  ศาลาปฎิบัติธรรม 2 หลัง  มีกุฎีสงฆ์ จำนวน 20 หลัง  มีพระประธานประจำอุโบสถ
          การบริหารและการปกครอง   มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามดังนี้
1.พระอธิการเลื่อม                                                              2.พระอธิการบุญส่ง 
3.พระอธิการเทียม  ปญฺญาโชโต ตั้งแต่ พ.ศ.2488 ถึง พ.ศ.2492  4.พระอธิการจง 
ตั้งแต่ พ.ศ.2493 ถึง พ.ศ.2495
5.พระอธิการสถิตย์                                                             6.พระอธิการสม 
7.พระอธิการสัมฤทธิ์                                                           8.พระอธิการจำลอง  ปญฺญาปสุโต  
ตั้งแต่ พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2531
9.พระอธิการวีระ   ตั้งแต่ พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2533                 10.พระครูสุชาตวุฒิคุณ  ตั้งแต่ พ.ศ.2534 ถึง  ปัจจุบัน 
          การศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2535                                      
                      

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสุชาตวุฒิคุณ ปชฺโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2565

พระมหาสิทธิโชค สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระสัญญา วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

พระมหาธานินทร์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระทองเหมาะ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระเอนก สุวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 334 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีแห่เทียน...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โครงการเข้าค่าย...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 721 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 228 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสูงสุมารมหันตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด