เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูใบฎีกาสุคิน ผิวเกลี้ยง

ฉายา
ธมฺมิโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
098-5059719

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าสำนักสำนักสงฆ์อ่างหิน
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต 2

จำนวนเข้าดู : 149

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 05:33:15

ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 10:37:03

 
 
 
 

ประวัติ

 

ประวัติโดยสังเขป

 ชื่อ 
      พระครูใบฎีกาสุคิน   ฉายา  ธมฺมิโก   อายุ  ๔๗   พรรษา  ๒๔   วิทยฐานะ  น.ธ.เอก,  พธ.บ.  
      สำนักสงฆ์อ่างหิน   ตำบลวังไผ่   อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี
สถานะเดิม 
      ชื่อ สุคิน   นามสกุล  ผิวเกลี้ยง   เกิดวันอังคาร   วันที่ ๒๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๗  ปีขาล 
อุปสมบท         
      วันอาทิตย์   ที่ ๔  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๒   ณ วัดหนองจอก   ตำบลรางหวาย  
      อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี
                 พระอุปัชฌาย์                   พระครูกาญจนประทีป         วัดเขารักษ์ 
                                                         อำเภอห้วยกระเจา              จังหวัดกาญจนบุรี
                 พระกรรมวาจาจารย์         พระครูกาญจนธรรมนาถ      วัดหนองจอก 
                                                         อำเภอพนมทวน                  จังหวัดกาญจนบุรี        
                 พระอนุสาวนาจารย์          พระพนม  พุทฺธรกฺขิโต         วัดเขารักษ์
                                                         อำเภอห้วยกระเจา               จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยฐานะ       
                พ.ศ. ๒๕๖๐                จบพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ. ๒๕๖๑                สอบได้  นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดหนองนางเลิ้ง สำนักศาสนศึกษา  
                                                   คณะจังหวัดกาญจนบุรี 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                     เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๒

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มจร. พธ.บ.