เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาเอกลักษณ์ รสดีเลิศ

ฉายา
ถิรปุญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
sarathamtoday@gmail.com

Line ID
0845470768

Facebook
พระมหาเอกลักษณ์ แซ่เตีย

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ดงสัก
เป็นเจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต 1

จำนวนเข้าดู : 261

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:19:33

ข้อมูลเมื่อ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:26:53

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย